Vad är det som S egentligen vill?

Äldreomsorg, sjukvård, skola, pension, bostäder – orättvisorna märks på många områden.  Foto Jan Söderström/AiP

Det råder knappast någon brist på politiska förslag för ett mer jämlikt samhälle. Ändå tycks partiledningen sakna modet för att staka ut en sant socialdemokratisk färdriktning för Sverige. Det är dags att gå till offensiv!