”Vaccinmotstånd allvarligt hot”

Vaccinationsmotståndet utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan, enligt Världshälsoorganisationen. Nu krävs det insat- ser för att motverka spridningen av felaktig information om vaccin på sociala medier – som en del av kampen mot covid-19. Det skriver forskarna Steven Lloyd Wilson och Charles Shey Wiysonge, som ligger bakom en ny studie, i denna kommentar.

Vaccinmotstånd är inget nytt. Skeptiker har funnits ända sedan de första vaccinationerna blev tillgängliga. Kort efter att Edward Jenner framställt ett vaccin mot smittkoppor 1796 började det spridas rykten om att ko-huvuden vuxit ut på kroppen på personer som låtit vaccinera sig.

Men vaccinmotståndet är sär- skilt allvarligt i det läge som råder nu under coronapandemin – samtidigt som flera vacciner som uppges vara effektiva rullas ut. Om dessa läkemedel verkligen ska bli effektiva krävs det också att tillräckligt många människor är beredda att ta dem.

En färsk undersökning har samtidigt visat att många är tveksamma till att låta sig behandlas med de nya vaccinen. Det är viktigt att ta reda på vad det beror på.

Ett skäl är den stora mängd felaktiga uppgifter om vaccin som spridits via de sociala medierna på senare år. Våra studier visar att fler människor får uppfattningen att vaccin är skadliga i länder där de sociala medierna används för att organisera möten i det syftet. Vi har också sett att nätbaserade desinformationskampanjer som organiserats från utlandet lett till att färre personer låtit vaccinera sig, samtidigt som de negativa diskussionerna om vacciner ökat på de sociala medierna.

När fler känner tvekan eller motstånd mot covid-19-vaccin, och alla andra vaccin mot sjukdomar som kan förebyggas, så finns det en risk att befolkningsgrupper inte når upp till den vaccinationsgrad som krävs för att stoppa pandemin.

Vi undersökte vaccinationskritiska budskap som spridits från hela världen i sociala medier under 2018 och 2019 och kontrollerade varifrån dessa budskap hade spridits. Även utländska desinformationskampanjer kontrollerades. Medveten propaganda mot vaccin har kunnat spåras till aktörer som har kopplingar till Ryssland. De ingår i en bredare kampanj för att minska förtroen- det för experter och myndigheter i västvärlden.

Därefter jämförde vi genom undersökningar hur vanligt förekommande vaccinmotståndet är i 137 olika länder, samt utgick från WHOs siffror över hur många som blivit vaccinerade i världens länder.

Ett flertal studier har redan slagit fast att felaktig information leder till ett ökat vaccinmotstånd i många enskilda länder. Genom vår studie ville vi se effekterna på global nivå.

De sociala medierna förenklar masskommunikationen av avvikande åsikter och ren desinformation. I många fall blir det svårt för individer att få korrekt information och ta reda på vad som är fastställda fakta.

De ifrågasättanden som kan skapas på sociala medier är särskilt allvarliga när det gäller vaccinationer, och det är på grund av vaccinationsmotståndet som flera utbrott av mässling på senare år har rapporterats i Europa och Nordamerika.

År 2003 började rykten om poliovaccin att spridas i Nigeria, något som också ökade vaccinationsmotståndet. Det ledde i sin tur till att antalet fall av polio femdubblades i landet under 2003–2006 – samt bidrog till flera andra utbrott av sjukdomen i andra länder.

Vår studie visar hur viktigt det är att bekämpa den felaktiga information om vaccinationer som sprids på sociala medier – i synnerhet under den rådande pandemin då flera miljarder människor är i behov av att bli vaccinerade mot covid-19. Av det skälet måste beslutsfattare redan nu börja planera för hur man ska hantera det växande vaccinationsmotståndet.

Studier har visat att det inte räcker med informationskampanjer som lär ut hur viktigt det är med vaccinationer. Världens regering- ar måste även kräva att företagen bakom sociala medier tar bort budskap som sprider falsk information om vaccinationer – oavsett var den kommer ifrån.