Debatt: Utveckla, inte avveckla, den nordiska modellen

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

Världen utvecklas i allt snabbare takt. Nya ekonomier växer sig starka och år 2050 spås Kinas ekonomi vara dubbelt så stor som Europeiska Unionens. Teknologin har satt en mobiltelefon i handen på varannan människa. Digitalisering och teknikutveckling leder till att vissa arbets­tillfällen försvinner samtidigt som nya jobb växer till.

Det ställer stora krav på att både arbetstagare, företag och samhälle kan ställa om. Men om vi bygger samhällen som kan möta globaliseringen med öppenhet och kompetens finns stora möjligheter.

Norden är en fantastisk del av världen att bo i. De nordiska länderna har utvecklats till några av jordens bäst fungerande samhällen. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige står högst upp på nästan alla internationella rankningar för ekonomi, välfärd, jämställdhet och förtroende. Genom att kombinera höga välfärds­ambitioner och en öppenhet mot världen har vi kunnat skapa hållbar tillväxt som kommit nästan alla till del.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Den nordiska modellen innebär att alla erbjuds utbildning och kompetens, inte bara några.” [/blockquote]

Den nordiska modellen innebär att alla erbjuds utbildning och kompetens, inte bara några. Trygghetssystem, en fungerande partsmodell på arbetsmarknaden och möjligheter till omställning gör att medarbetare vågar och vill delta i utvecklingen. Jämställdhetspolitik och en utbyggd barnomsorg har möjliggjort att sysselsättningen är hög bland både kvinnor och män, vilket innebär mer skatteintäkter och därmed ökade resurser till välfärden.

Men det är inte givet att den nordiska modellen är framgångsrik även i framtiden. En samhällsmodell måste alltid ha svar på samtidens frågor. Vissa hot och utmaningar är nya, som klimatkrisen och de stora flykting­strömmarna. Andra är gamla problem som åter växer, såsom social dumpning och tillfälliga arbeten.

Om vi inte kan visa att den nordiska modellen ger hållbar tillväxt och jämlikhet även i framtiden är risken stor att populism och slutenhet kommer i dess ställe. Den framgångsrika globalisering som präglar Norden är bara möjlig om den kommer alla i våra länder till del. Finns inte rättvisan med i samhällsbygget ökar motsättningarna.

Arbetarrörelsen i Norden har varit avgörande för att skapa legitimitet för demokrati, välfärdsstat med höga ambitioner och ett dynamiskt näringsliv. Vi vill skapa folklig förankring för den nordiska modellen även i framtiden.

Vi ser att den nordiska modellen behöver utvecklas i tre avseenden:

1. Kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Företagen måste möta förändringar genom att stärka medarbetarnas färdigheter, inte genom att ersätta dem. När människor ges förutsättningar till livslångt lärande så underlättas omställning både i företag och i samhället.

2. Handlingsplaner mot social dumpning och undermåliga villkor på arbetsplatser i alla nordiska länder. Både arbetstagare och seriösa arbetsgivare förlorar när konkurrens sker med dumpade löner och villkor.

3. Ett krafttag för det organiserade arbetslivet. Både företag och anställda måste organiseras. Det är avgörande för ordning och reda på arbetsmarknaden och för att den ekonomiska utvecklingen kommer alla till del.

Kan vi möta globaliseringen och utmaningarna med öppenhet och en politik för gemenskap och rättvisa har våra samhällen fantastiska möjligheter att fortsätta vara framgångsrika. Vårt svar på samtidens och framtidens utmaningar är att utveckla, inte avveckla, den nordiska modellen.

Mette Frederiksen, partiledare Socialdemokratiet Danmark
Antti Rinne, partiledare Socialdemokraterna Finland
Logi Einarsson, partiledare Samfylkingin Island
Jonas Gahr Støre, partiledare Arbeiderpartiet Norge
Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna Sverige
Lizette Risgaard, ordförande LO Danmark
Jarkko Eloranta, ordförande LO Finland
Gylfi Arnbjörnsson, ordförande LO Island
Hans-Christian Gabrielsen, ordförande LO Norge
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO Sverige

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”SAMAK” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

Socialdemokratiska partiledare och LO-ledare samlas i Stockholm 5-6 februari på Arbetarkongressen i SAMAK, Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]