Utskotten spelar in till nya S-politiken

Åsa Westlund (S), ordförande finansutskottet. Foto: Maria Persson/AiP

Riksdagens utskott har gjort ett stort arbete med politikutveckling inför S-kongressen i november. Nu är förslag på alla politikområden överlämnade… Läs mera »