Utred dödshjälp, Lena Hallengren!

Enligt Svenska Läkaresällskapet är dödshjälp en medborgarfråga; inte bara en läkarfråga.

En överväldigande majoritet av svenska folket ställer sig bakom införandet av frivillig dödshjälp. Nu är det dags att socialminister Lena Hallengren och resten av regeringen tar steg i rätt riktning.

Land efter land inför laglig, frivillig dödshjälp. Svårt lidande patienter i slutet av livet – där även palliativvård i världsklass inte räcker – kan få en värdig död.

Schweiz var först 1942. Nederländerna har länge haft dödshjälp. Oregon fick assisterat döende 1998. 25 procent av USA:s befolkning omfattas nu. Högsta domstolar i Colombia 1997, Kanada 2015, Tyskland och Österrike 2020, menar att dödshjälp under vissa omständigheter är en mänsklig rättighet. Spaniens lag kom 2021. Alla sex delstater i Australien har infört dödshjälp. Samma sak i Nya Zeeland. Flera andra länder och ytterligare delstater i USA är på gång.

Rätten till en värdig död (RTVD) startades 1974. Bland förespråkarna var Ingemar Hedenius, Berit Hedeby och Mårten Werner. I ”Hedebyaffären” 1977 hjälpte Berit Hedeby en man att dö, som led av MS i slutstadiet. Hedeby dömdes till ett års fängelse; läkaren som skrev ut receptet dömdes till åtta månader men tog sitt liv.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) föreslog regeringen Reinfeldt 2008att frågan om eventuell dödshjälp borde utredas. Dock hände ingenting. I november 2017 publicerade Smer ”Dödshjälp: En kunskapssammanställning” och föreslog regeringen Löfven att utreda frågan om eventuell dödshjälp. Igen hände ingenting!  

Novus undersökning 2020 visade att 80 procent av svenskar ansåg att assisterat döende ska vara möjligt för människor som uppfyller villkoren. Endast fem procent var emot. År 2021 var fler av Läkarförbundets medlemmar för än emot dödshjälp.  

RTVD har nyligen skickat en enkät till alla riksdagspartier. Hela sex av åtta är för en statlig utredning; endast KD och S är emot. I kommentarsfältet skrev S: ”Vi följer frågan, den medicinska utvecklingen och den allmänna debatten, men ser idag inte att några nya argument har kommit fram som gör att vi för närvarande har anledning att ändra vårt ställningstagande. Därför är det för oss inte aktuellt att kräva en utredning avseende legalisering av dödshjälp.”

Enligt Svenska Läkaresällskapet är dödshjälp en medborgarfråga; inte bara en läkarfråga.

Ett märkligt påstående. De två stora sammanslutningar av läkare – Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet – har nyss enats om att be Smer om en kompletterande studie om dödshjälp då båda föreningar konstaterat att det hänt väldig mycket sedan Smers kunskapsöversikt 2017. Enligt Svenska Läkaresällskapet är dödshjälp en medborgarfråga; inte bara en läkarfråga.

Motståndare till dödshjälp hänvisar ofta till palliativ vård. Dr Juha Hänninen, nestor inom finsk palliativ vård, framför: ”Det är oetiskt att neka lidande patienter som önskar dödshjälp och är i desperat behov av hjälp att dö när de lider outhärdligt och den palliativa vården sviktar.” Dr Arun Bhaskar, President, British Pain Society säger: ”Nya data motsäger argumenten att bättre tillgång till palliativ vård gör dödshjälp överflödig. Den verklighet vi måste acceptera är att en betydande minoritet av obotligt sjuka har ett lidande som inte kan kontrolleras, inte ens med palliativ vård i världsklass.” 

Lena Hallengren sade nyss: ”Vi vill inte utreda något vi inte vill ha.” ”Vi”? Att Lena Hallengren själv är emot frivillig dödshjälp är känt. Partiet har egentligen inte tagit ställning i frågan. Att vissa motioner inte antagits är inte detsamma som ett tydligt ställningstagande från partiet. Det skulle förvåna mycket om inte siffrorna inom Socialdemokraterna någorlunda överensstämmer med de övergripande siffrorna; 80 procent av svenskarna för och endast fem procent emot.

Nu, Lena Hallengren, måste en allsidig statlig utredning tillsättas!           

Ellis Wohlner, socialdemokrat och styrelseledamot i RTVD

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.