Utred ansvaret för insatsen i Libyen

Det är hög tid att tillsätta en oberoende kommission för att utvärdera det svenska deltagandet i den katastrofala Libyeninsatsen 2011 som fick allvarliga konsekvenser.