Utmana Putin!

När Putins krig nu väller in över Ukraina är det än viktigare att de demokratiska länderna står enade.

Torsdagen 24 februari vaknade jag upp till notis efter notis om att Ryssland invaderat Ukraina.

Min generation, alla vi unga, har vuxit upp i ett Europa fritt från krig. Världens konflikter har alltid varit på avstånd och Europa har varit en fredad plats. Vi är de som bara hört om Berlinmurens fall, som träffat barn till flyktingar från Balkan och som läst om kalla kriget i historieböckerna. För många av oss har demokratin varit självklar. Nu faller bomberna över Ukraina och krig mellan nationer har kommit till Europa.

Vi har sett och varnat för den giriga, maktfullkomliga och fullständigt hänsynslösa ryska regimen. Som tryckt ner all opposition med brutalt våld. Som utnyttjar sin egen befolknings armod för att främja sin egen utrikespolitiska agenda. Som förtrycker hbtq-personer. Som skickar oliktänkande till arbetsläger. Därför måste vi också stå enade med de modiga ryska medborgare som nu demonstrerar mot Putin och mot kriget. Vi måste stötta dem i deras kamp för ett demokratiskt Ryssland och fred med Ukraina.

Putin tycker att han har rätt att ta ett helt land med våld. Med pansarvagnar vill han köra över den demokrati som Ukraina så modigt och ihärdigt kämpat för att bygga upp. Och alla vi andra nationer som delar det ukrainska folkets tro på demokrati och suveränitet måste stå enade.

Omvärlden måste agera med kraft för att Ryssland inte ska komma undan med att hävda den starkes rätt. Rätten till självbestämmande ska och får inte avgöras av ett lands storlek. Vi får inte skrämmas av Putins fega försök att få oss att bara se på när han och hans maffia försöker grabba åt sig ett land. Då reduceras vi till brickor i hans spel. Att stå upp för demokrati och nationers suveränitet är alltid självklart, även när Putin i vaga ord försöker hota oss med kärnvapen.

När Ryssland provocerar demokratiska strukturer, och själva startar konflikter som hotar säkerhetsordningen i Europa, måste vi samlat visa vårt motstånd. Flera säkerhetsexperter och Rysslandskännare har påpekat hur allvarligt Rysslands agerande är mot resten av Europa. Utöver att vara en direkt kränkning av Ukrainas suveränitet är det i längden också ett hot mot Europas gränser och den säkerhetspolitiska ordningen.

Om grunden till vår försvars- och säkerhetspolitiska ordning förändras, då måste politiken omstöpas efter de nya förutsättningarna.

Kriget i Ukraina gör att det är läge för Sverige att se över tätare försvarssamarbete med våra partners i Europa. Det sätter oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Om grunden till vår försvars- och säkerhetspolitiska ordning förändras, då måste politiken omstöpas efter de nya förutsättningarna.

När kriget kryper närmre blir det tydligt vad som är värt att kämpa för. Det som sker just nu i Ukraina är en kamp för självbestämmande. En kamp på liv och död. Sverige och Europa måste stå starka mot den auktoritära diktatorn i öst. Vi måste slå vakt om demokratins, frihetens och jämlikhetens principer, nu mer än någonsin. Det gör vi bäst med våra nordiska grannar och europeiska vänner.

Lisa Nåbo är ordförande för SSU.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.