Utländsk arbetskraft får lika lön för lika arbete

”Vi har brist på arbetskraft inom bygg och anläggningssektorn och därför har vi stora behov av utstationerad arbetskraft”, säger Ylva Johansson. Foto: Robin Velander.

EUs ministerråd har slutligen enats om ett nytt utstationeringsdirektiv. Nu ska det implementeras i svensk lag.
– Vi ska behandla utstationerad arbetskraft på precis samma sätt som inhemsk arbetskraft när det gäller lön och andra ersättningar, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en pressträff på torsdagen.

Det är enligt Ylva Johansson mycket ovanligt att man jobbar till minimilöner på till exempel ett bygge. Snarare ligger de lägsta lönerna betydligt högre. Men i dag har utstationerad arbetskraft bara rätt att kräva minimilöner. Det nya direktivet ändrar på det.

– Det här är en otroligt stor framgång. Nu ska vi utreda hur svensk lagstiftning ska utformas för att Byggnads ska kunna kräva ett kollektivavtal med samma lönevillkor som för svensk arbetskraft.

– Vi har brist på arbetskraft inom bygg och anläggningssektorn och därför har vi stora behov av utstationerad arbetskraft. 

Större delen av den utstationerade arbetskraften kommer just till Sverige, motsatsen är ganska ovanlig. Men om en svensk jobbar på ett utländskt bygge är det lönen där som gäller.

EU-parlamentet har och diskuterat fråga om utstationeringsdirektivet under flera år, och frågan har varit mycket infekterad. Även mellan svenska partier.

– Borgerliga partierna har varit emot detta. Det är obegripligt varför man vill underlätta lönedumpning. Men vi har jobbat väldigt aktivt och fått med oss många länder. Det blev en bred majoritet, även om inte alla länder var med. 

Polen och Ungern var emot förslaget och flera östeuropeiska länder har även tidigare uttryckt oro över att ett nytt utstationeringsdirektiv enligt den modell som nu gått igenom skulle minska deras konkurrensmöjligheter. 

– Vi har väldigt många från Polen på svenska byggen. Nu har de rätt till samma lön som svenska arbetskraft och det är ju en stor framgång för polska byggnadsarbetare.

Regeringen har utsett Marie Granlund till särskild utredare för att implementera den nya lagstiftningen i svensk lag.