Utförarnäringslivet förstör Sverige

Foto: Shutterstock

De borgerliga partierna håller på att förstöra de svenska kommunerna underifrån genom att låta privata företag bli utförare av välfärdsverksamhet. Kan vi stoppa detta innan det är för sent?

Just nu, åtta månader före valet, sker ett viktigt arbete inom partierna på kommunal nivå. I höstas deltog jag i ett antal valprogramkvällar, som Socialdemokraterna ordnade i min hemkommun Sigtuna. Jag har alltid tyckt att medverkan i valprogramarbete är ett av de största värdena med att vara partimedlem, därför deltar jag aktivt, även om jag inte kommer att ha något uppdrag under nästkommande mandatperiod.

Inför valprogramkvällen om skolan läste jag igenom vad min sedan 2017 borgerligt styrda hemkommun, skriver om grundskolan i sin senaste ”Mål och budget”, för 2022. Jag noterade att man krympt målsättningstexten, men det fanns där ändå en sådan.

I Sigtuna kommun startade tidigare i år en aktiebolagsdriven grundskola. Inför programkvällen om skolan började jag fundera: målsättningstexten i kommunbudgeten – gäller den för den här nya aktiebolagsskolan? Aktivare partikolleger svarade nej, kommunens målsättningar för grundskolan gäller inte för den nya aktiebolagsskolan. Kommunens ålagda uppgift är här bara att avstå elever och att lämna över en skattepeng-summa till aktiebolaget per ”avstådd” elev.

I Sigtuna utförde kommunen fram till och med förra mandatperioden äldreomsorgen i egen regi. När de borgerliga tog över styret 2018 ville man ändra på det i fråga om hemtjänsten. Från april 2019 är två aktiebolag kontrakterade för att sköta all den hemtjänst som sker dagtid. Det är ingen tvekan om att kommunen på detta sätt fått förmåga möjlighet att styra och leda hemtjänsten, till exempel möjligheten att se till att de nya statsbidragen till hemtjänstpersonalens kompetenshöjning verkligen blir utnyttjade.

De borgerliga partierna och utförar-näringslivet håller på att förstöra det hittillsvarande stabila, offentliga Sverige underifrån.

Jag skulle kunna rada upp fler sådana här iakttagelser och funderingar. Men det sagda räcker för min del till en slutsats. De borgerliga partierna och utförar-näringslivet håller på att förstöra det hittillsvarande stabila, offentliga Sverige underifrån. Det sker genom att borgerligheten styr i de flesta kommuner och regioner, liksom på SKR-nivå, och att de gör detta i godtrogenhet och beundran för utförarnäringslivet.

Kan någon ändra på det läget och den troliga, fortsatta, förstörande utvecklingen? Ja, det skulle kunna ske om det i 290 kommuner, under socialdemokratiska valprogramkvällar hösten 2021 och vid efterföljande valprogramsbeslut under våren 2022, bestäms att S går till val på att ta tillbaka den lokala styrningen över den offentliga delen av samhället. Det krävs förstås också att väljarna i kommunalvalen inser att detta är det bästa alternativet för den egna hemorten och för hela Sverige.

Skulle detta kunna hända? Skulle förstörandet underifrån kunna stoppas på det här sättet? Jag uppmanar AiP-läsarna att fundera över den frågan.

David Lundqvist var socialdemokratisk kommunpolitiker i Sigtuna 1979–2018