Uppdraget att fånga tidsandan ska lägga grunden för framtida S-politik

Mathias Tegnér, Aida Birinxhiku, Niklas Karlsson och David Lindvall framför skulpturen ”Mor och barn” av Bror Marklund. Skulpturen är en hyllning till det allmänna barnbidraget som infördes av socialminister Gustav Möller. Skulpturen invigdes 1956 av Tage Erlander. Foto: Maria Persson/AiP

God stämning i arbetsgruppen ”samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället”. Men också en allvarstyngd känsla av att man tar vidare en stafettpinne från dem som satt den socialdemokratiska politiken tidigare.
– Företrädare före oss har lyckats fånga en tidsanda och göra politik som är relevant och lockar breda grupper. Det är det uppdraget vi har tillsammans med de andra arbetsgrupperna, säger Niklas Karlsson.

En av de elva arbetsgrupperna som Socialdemokraterna tillsatt för att ta fram en ny samhällsanalys har möte i riksdagen denna torsdagseftermiddag. Det är Niklas Karlsson, som leder gruppen, Aida Birinxhiku och Mathias Tegnér samt huvudsekreterare David Lindvall och arbetsgruppen det handlar om är en ny samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället.

Kanske lite vagt uttryckt, eller åtminstone gott om svängrum för att fylla med egen betydelse. Därför började de fyra med att försöka ringa in uppdraget genom att ställa ett antal frågor som sedan blev ett brev man skickat till ett 50-tal forskare, samhällsdebattörer, politiker med olika bakgrund och perspektiv. 

  • Vilka är de största förändringarna ekonomiskt, socialt och kulturellt i modern tid som lett fram till hur det ser ut i dag?
  • Har klyftorna ökat? I så fall på vilket sätt och tar det sig uttryck socialt och kulturellt?
  • Hur har arbetarklassen förändrats och hur definierar vi den moderna arbetarklassen?

Fjärde och sista frågan är öppen där den som svarar kan bidra med egna perspektiv.

Brevsvaren, där man på förhand bett om svar på cirka fem sidor, har börjat komma in och gruppen upplever att intresset och engagemanget är stort.

– Vi skickade ut brett och jag tycker vi fick väldigt positiv respons, konstaterar David Lindvall.

Mathias Tegnér tycker att det finns ett stort värde i att man skickat ut frågorna åt så många olika håll och att de som svarar får svara utifrån sina egna erfarenheter:

– Sedan kommer inte allt att vara med eftersom vi skickat ut även till en del högertänkare och liberala tänkare, man kommer att se olika på det här, men jag tror det gör oss starkare när vi ska ta fram vår samhällsanalys. Det tycker jag är socialdemokratin när den är som bäst: när vi är trygga i vad vi står för och hur vi tänker.

– Tryggheten i vår egen ideologiska samhällsanalys gör att vi orkar och vågar möta andra perspektiv för att se om vi missat något, för att se att vi hamnar i takt med tiden. Men det är ju inte meningen att vi ska bygga något helt nytt, vi har inte bildat ett nytt parti, säger Niklas Karlsson

Arbetsgången ser ut som så att en delrapportering sker 1 november då själva samhällsanalysen ska vara klar. Denna ska sedan leda till reformförslag som ska presenteras våren 2024 och som sedan via partistyrelsen ska landa på kongressen hösten 2024.

Tryggheten i vår egen ideologiska samhällsanalys gör att vi orkar och vågar möta andra perspektiv.

Niklas Karlsson

Vilka är då de som bär upp samhället som arbetsgruppens namn syftar på? Kanske är det som Niklas Karlsson säger att när han testade den frågan på fem till sex personer fick han lika många svar.

– Det finns ett gemensamt intresse för både tjänstemannaklassen och för arbetarklassen. Behovet av välfärden, av det starka samhället. Men där de båda klasserna har olika förutsättningar. Tjänstemannen som kan jobba hemifrån när man är snuvig, men där en busschaufför, en snickare, en förskolelärare inte kan det. Vi har landat i att respekten för de som bär upp samhället måste kanske fokusera på de som inte kan jobba hemifrån. Men var hittar man det gemensamma intresset för arbetare och tjänstemän? Helt enkelt en klassisk socialdemokratisk grund där man förenar stora löntagargrupper kring gemensamma intressen, förklarar Niklas Karlsson.

Risken om man börjar uttrycka sina egna idéer och börjar stöta dem mot varandra är att man låser sig vid lösningar. 

Mathias Tegnér

Ingen av dem vill gå in på om och i så fall vad man redan har tänkt. De vill hålla det förutsättningslöst även om de förstås redan har föreställningar om vart de kommer att hamna.

– Risken om man börjar uttrycka sina egna idéer och börjar stöta dem mot varandra är att man låser sig vid lösningar. Det är bättre att så länge det går hålla det öppet. Men det är ju klart att man har en föreställningsvärld. Det är inte som att vi kliver in i det här rummet och inte är politiker, säger Mathias Tegnér.

– Som politiker är det lätt att man går direkt på de konkreta lösningarna och kanske inte har den breda analysen först, konstaterar Aida Birinxhiku.

Är det ovanligt att få gå till grunden på det här sättet?

– Nej, det tycker jag inte. Det är grundläggande politiskt arbete. Det är som en kvalificerad studiecirkel, säger Niklas Karlsson och alla i gruppen verkar hålla med.

– Men det är en ynnest, lägger han till.

Har Socialdemokraterna som parti gått för mycket direkt på lösningarna och ”missat” analysen?

– Det har funnits en samhällsutveckling där vi känt att vi inte gjort tillräckligt. Men mycket har hänt under den här tiden och vi har inte haft den riksdagsmajoritet vi velat ha. Det vi gör nu är att fånga tidsandan och det är rätt tid nu, inte minst när det gäller den ekonomiska ojämlikheten. Det är rätt att göra detta nu när vi är i opposition. Det är sunt att partier arbetar så, säger Aida Birinxhiku.

Det är extra viktigt just i opposition, menar Mathias Tegnér, att man inte hamnar direkt i verktygslådan utan i stället orkar hålla sig kvar vid de samhällsproblem man ser.

Det vi gör nu är att fånga tidsandan och det är rätt tid nu, inte minst när det gäller den ekonomiska ojämlikheten.

Aida Birinxhiku

Samtidigt har det kommit kritik mot Socialdemokraterna om att man bara skulle surfa på höga opinionssiffror och inte bedriva någon politikutveckling, att man inte lägger förslag.

Något som de menar inte stämmer så klart.

– Vi måste hantera de här två sakerna parallellt. Vi måste visa att vi redan nu har förslag som till exempel det höjda barnbidraget. Jag tycker att vi har haft för dåligt självförtroende när det gäller att dra de politiska slutsatserna av vår egen värderingsbas, vår ideologi, under för lång tid. Och det resultatet lever vi under nu, säger Niklas Karlsson.

Alla de elva arbetsgrupperna har egentligen ansatsen att vi ska arbeta inför 2030-talet, inför de kommande tio åren.

David Lindvall

Tanken är alltså inte att dagliga politiska arbetet ska parkeras medan arbetsgrupperna arbetar med politikutveckling. Det pågår samtidigt.

– Men alla de elva arbetsgrupperna har egentligen ansatsen att vi ska arbeta inför 2030-talet, inför de kommande tio åren. Hur bildar vi opinion inför de socialdemokratiska politiska idéerna så vi får en efterfrågan på våra förslag? frågar sig David Lindvall.

Niklas Karlsson är öppen med att första tiden efter att han fått uppdraget att leda gruppen påverkade det hans nattsömn:

– Det vi gör nu lägger grunden för vår politik för många år framåt. Det är stora förväntningar. Det är ett stort ansvar vi har fått på våra axlar, precis som det är för alla arbetsgrupperna. Jag har funderat mycket på detta, särskilt eftersom det fanns en liten otydlighet i uppdraget. Men vi har jobbat mycket redan och processat det så jag sover bättre nu. Men man kommer stressa hela vägen fram.

Känner ni andra likadant?

– Jag känner att skuggan kommer att falla på Niklas så jag känner inte så, säger Mathias Tegnér skämtsamt och drar ner skratt.

De fyra vet egentligen inte varför just de är ihopsatta i en grupp, men stämningen verkar vara god. De tycker alla att det är en bra blandning både i ålder, geografisk spridning och politikområden. Tre av dem kommer från skatteutskottet medan Aida Birinxhiku sitter i näringsutskottet.

– Det funkar bra. Vi kan ha olika utgångslägen men det är det som gör att vi kommer framåt. Vi har märkt när vi ska ta fram material att vi tipsar om olika rapporter, föreslår olika forskare, gör olika inspel om hur vi utformar seminarier eller kommunikationsplaner. Det är en styrka, säger hon.

Mathias Tegnér har fått den matiga uppgiften att gå igenom riksdagens utredningstjänsts, Rut, rapporter och man har också redan lagt flera frågeställningar till utredningstjänsten. Framöver kommer de också att hålla i öppna seminarier där alla är välkomna och bjuda in till mer enskilda sittningar med personer som är av särskilt intresse för de frågor arbetsgruppen ska hantera.

De är alla också pigga på att åka ut i landet och en ordentlig roadtrip finns på önskelistan. Man har tagit kontakt med partidistrikten som uppmanat sina arbetarekommuner att bjuda in gruppen. Niklas Karlsson, ordförande för S i Skåne, har redan sett till att bjuda in både den egna arbetsgruppen och flera av de andra grupperna till det egna distriktet.

Arbetet i alla elva grupperna ska vara transparent och partisekreterare Tobias Baudin har varit tydlig med att man vill att alla i partiet ska involveras. Det är alltså väldigt välkommet att den som har ett förslag eller som önskar träffa gruppen eller delar av den någonstans i landet helt enkelt hör av sig till huvudsekreteraren David Lindvall. Det kan man göra på [email protected].