Krönika: Unga örnar efterlyser barnperspektivet

Barnombudsmannens rapport visar att det finns tydliga brister i det svenska mottagandet av barn på flykt när det kommer till barnperspektivet, skriver Alexandra Völker, Unga Örnar.

I dagsläget befinner sig 60 miljoner människor på flykt. Det är det högsta antalet sedan andra världskriget. Bakom sifforna gömmer sig ett stort antal barn. Barn med egna upplevelser av varför de tvingats fly. Barn med egna upplevelser av hur resan varit. Deras berättelser är minst lika viktiga som de vuxnas.

I slutet av mars släppte barnombudsmannen sin årliga rapport till regeringen. Årets rapport fokuserar på barn på flykt. Att fly från sitt hem och att genomföra resan till Sverige är en traumatisk upplevelse oavsett ålder. Att fly som barn gör det ännu tuffare. Vi i Sverige måste klara av att se barnens särskilda utsatthet och att lyssna på vad de har att berätta.

[blockquote author=”” pull=”normal”]Vi i Sverige måste klara av att se barnens särskilda utsatthet och att lyssna på vad de har att berätta.[/blockquote]

Barnombudsmannen har samtalat med 600 barn och ungdomar som kommit till Sverige, antingen ensamma eller med sin familj. Samtalen visar att bland de barn som kommit till Sverige de senaste åren finns klart olika upplevelser av hur de blivit bemötta. Även om ett antal varit positiva är det alltför många som inte upplever sig lyssnade på.

Flera barn vittnar om hur de inte känt sig trygga att berätta om sina upplevelser eller att de inte ens fått frågan om att dela med sig. Barnombudsmannens rapport visar på tydliga brister i det svenska systemet när det kommer till barnperspektivet.

Vi vet att i krig och konflikt är det framförallt de vuxna männens behov och intressen som styr. Vi vet att kvinnor och barn är särskilt utsatta. Vi blir allt bättre på att tänka om, på att se kvinnor och barns särskilda utsatthet. Att se vilka olika behov som finns. Men vi måste bli ännu bättre.

Alltför ofta glömmer vi barnens perspektiv. Trots att barnens erfarenheter och upplevelser ofta skiljer sig från de vuxnas är det ofta de vuxna vi fokuserar på.

För oss i Unga Örnar är det barnen som står i centrum. Vi arbetar för barns rättigheter och för att barn ska bli hörda. All vår verksamhet utifrån barns rätt att ha kul och barns rätt att bli lyssnade på. Barnombudsmannens rapport är ytterligare ett exempel på hur viktigt det är. Vi hoppas att du vill vara med i vårt arbete.

Alexandra Völker, ordförande Unga Örnar Stockholm

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.