”Unga manipuleras in i gängmiljön”

Från vänster Teresa Carvalho som leder S-arbetsgruppen som tittar på en ny samhällsanalys som rör de kriminella gängen; kriminologen Manne Gerell, kriminologen Camila Salazar Atías och Christoffer Bohman, trygghetsstrateg på Skandia. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Sätt in stöd tidigt så att barnen klarar skolan och se till att det finns meningsfulla alternativ till kriminella gäng, men också att många unga brottslingar måste sitta i fängelse en lång tid. Det var några av förslagen som bollades när S arrangerade seminarium om gängkriminalitet.