”Unga har inte upplevt att välfärdssamhället går att lita på”

Amalia Rud Pedersen (i mitten) har lett den S-arbetsgrupp som har tittat på den unga generationen. Till vänster Lawen Redar, Mattias Vepsä och Teresa Carvalho, till höger partisekreterare Tobias Baudin. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Samhällsutvecklingen har lett till att vi till stor del lever i skilda världar. Det är slutsatserna från S-arbetsgrupperna som har tittat på den unga generationen respektive kultur, idrott och fritid. Ungdomar har bara upplevt ett samhälle som drar sig tillbaka, segregationen finns även i kultur- och föreningslivet och unga killar har drabbats hårdare av utvecklingen än tjejerna.