Undersökte klassklyftorna mellan klasserna

Foto: Lars Dareberg

Trots att journalisten Emma Leijnse haft skolan som bevakningsområde i över tio år förvånades hon över de stora skillnader i förutsättningar som uppdagades när hon följde två helt olika skolklasser.
– Det här är en bok som borde skickas ut till kommunpolitiker, säger Emma Leijnse.