”Underbemanning i förskolan recept för ökad gängkriminalitet”

”Ett välfärdshaveri”, säger S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll om underbemanningen i förskolan. S-kvinnor vill att det lagstiftas om bemanning och barngruppers storlek.

S-kvinnor vill lagstifta om nationell minimibemanning och maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.
– Underbemanning i förskolan är ett recept för ökad gängkriminalitet. Integrationen, brottsbekämpningen och så många av de samhällsproblem som Sverige står inför i dag börjar i förskolan. Vi måste säkerställa att personalen har möjlighet att se alla barn och ge det stöd som behövs till barn med extra behov, säger förbundsordförande Annika Strandhäll.