Ulvskog: Viktigare än någonsin att rösta i EU-valet

Söndag 26 maj 2019 går Sverige till Europaparlamentsval. Socialdemokratiska partier i samtliga medlemsländer ska försöka försvara sin position som näst största partigrupp. Enligt EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) är det ännu viktigare att rösta denna gång.

– De högerextrema partierna har framgång i flera EU-länder och det vore väldigt illa också för oss hemma i Sverige om de blir en betydligt starkare kraft i EU-parlamentet. Vi kan inte låta hela EU-systemet, med alla regelverk, pengar och makt, hamna i händerna på dessa otäcka politiska krafter, säger hon.

I valet 2014 blev de socialdemokratiska partierna (Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater, S&D) näst största partigrupp i parlamentet, efter den konservativa gruppen Europeiska folkpartiets grupp (EPP) där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.

– Jag tycker att vi i den socialdemokratiska gruppen haft väldigt stort inflytande i parlamentet med tanke på att vi ändå bara är näst störst. EPP har i kraft av att de är störst lyckats ta hem många höga poster, som till exempel talmansposten. Men när gäller politiska beslut tycker jag att vi har vunnit en hel del, säger Marita Ulvskog.

Inte för att den socialdemokratiska partigruppen är helt överens inom sig. Svenska socialdemokrater tycker till exempel inte att EU ska förfoga över en så stor budget som många andra i partigruppen anser.

Ska hon nämna några beslut där hon anser att socialdemokraterna har gjort skillnad under den gångna mandatperioden pekar hon främst på det nya utstationeringsdirektivet som reglerar vilka rättigheter och regler som gäller när arbetstagare från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat. Ett nytt utstationeringsdirektiv blev klart i början av 2018.

– Det löser inte alla problem men det har blivit ordning och reda och det gör det svårare att konkurrera mellan medlemsländerna med låga löner och dåliga arbetsvillkor, för det är vad social dumpning innebär, säger Marita Ulvskog.

Extra glad är hon över att direktivet antogs när Bulgarien, och inte något västeuropeiskt land, var ordförandeland.

– Jag tror att det är ett bra argument om det i framtiden görs försök att luckra upp utstationeringsdirektivet igen. Vad gäller arbetsrätten är vi tillbaka på den punkt vi var innan Lavalfallet och det är otroligt viktigt för oss socialdemokrater och den fackliga rörelsen.

Andra viktiga frågor där S har fått genomslag är enligt henne lagstiftning vad gäller arbetsmiljö, framför allt har det handlat om diesel och andra cancerogena ämnen, och på miljö- och klimatområdet.