Ulrika Lorentzi: Syna förslagen från dem som vill ha statlig vård

I förra veckan skrev Svenska Dagbladet (3/5) att hela sju av tio svenskar vill att staten ska få ansvar för sjukvården, enligt en undersökning från SOM-institutet. Starkast är stödet bland personer med vänstersympatier, men även bland högersympatisörer är en majoritet positiv.

Vad beror stödet på? I Expressens nya väljarbarometer beskrivs argumenten för förstatligad vård: ”Vårdens ojämlikhet och orättvisor måste bort. Orsaken är för stora skillnader i ekonomi och skatteunderlag mellan regionerna.” Argument emot lyder: ”Regional sjukvård är bättre på att svara upp mot lokala behov.”

Målet borde vara att förena en jämlik vård med lokalkännedom och möjlighet till insyn och påverkan.

För och emot handlar alltså om helt olika saker. Målet borde vara att förena en jämlik vård med lokalkännedom och möjlighet till insyn och påverkan. Dessutom ses ojämlikheten enbart som en geografisk fråga. Ökad ojämlikhet utifrån klass, både i hälsa och tillgång till vård, berörs inte. 

Alla partier vill öka den nationella styrningen av sjukvården. Kristdemokraterna är det enda parti som förespråkar förstatligad vård. Deras förslag är att ansvaret för sjukvården flyttas från landets 21 regioner till de sex sjukvårdsregionerna (som redan finns och är en organisation för samverkan mellan regioner och kommuner) och styras av tjänstemän, inte politiker. 

Fler på högersidan vill se försäkringsbolagen som en central aktör i finansiering och styrning av vården.

Det är oklart om detta är slutmålet eller ett första steg mot ett större systemskifte. I KDs rapport ”Århundradets sjukvårdsreform” beskrivs länder med försäkringsfinansierad vård, men partiet förespråkar inte det just nu eftersom ”många medborgare förknippar begreppet ”privat sjukvårdsförsäkring” med länder där försäkringar inte omfattar samtliga medborgare.”

Förbundsordföranden i KDU, Nike Örbrink, däremot argumenterar i GP (13/11 2021) för en övergång till en vård finansierad av obligatoriska sjukvårdsförsäkringar. 

Risken är stor att det snarare är försäkringbolagens dröm om en ny marknad, än en jämlik vård till alla.

Fler på högersidan vill se försäkringsbolagen som en central aktör i finansiering och styrning av vården.

Finansborgarrådet i Region Stockholm Irene Svenonius, (M), propagerar för det i boken ”Jag vill avskaffa mig själv”. På ett seminarium på det näringslivsfinansierade forskningsinstitutet Ratio nyligen sa Anders W Jonsson, (C), att han önskade sig en försäkringsbaserad lösning men att det är politiskt omöjlig. ”Ja, men om tio år. Kom ihåg hur omöjligt det såg ut när vi började driva Lagen om valfrihetssystem, LOV”, svarade Ratiogrundare Nils Karlsson. 

Tycker du att statlig vård låter bra? Syna då förslagen och visionen bakom. Risken är stor att det snarare är försäkringbolagens dröm om en ny marknad, än en jämlik vård till alla.  

Ulrika Lorentzi är utredare av välfärdsfrågor på LO