Ulla Löfven kandidat i kyrkovalet: Kyrkan har alltid varit viktig för mig

AiP träffar Ulla Löfven när hon ska rösta i kyrkovalet. Hon har varit kyrkofullmäktiges ordförande och sitter i kyrkorådet i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Nu kandiderar hon till kyrkomötet.
– Många av våra värderingar är de samma som de kristna värderingarna.

Höstsolen skiner in över Adolf Fredriks kyrkogård som kanske är mest känd för att Olof Palme ligger begraven där, men det var också Ulla och Stefan Löfvens hemförsamling innan de flyttade till Sagerska palatset.

För Ulla Löfven innebar flytten att hon fick lämna uppdraget som ordförande i Adolf Fredriks församlings kyrkofullmäktige, eftersom statsministerbostaden ligger i Domkyrkoförsamlingen i Gamla Stan. Men hon sitter kvar i kyrkorådet.

– Jag gick över kyrkogården varje dag när jag gick till jobbet. Så i Stockholm är det min kyrka, verkligen, säger Ulla Löfven.

Det är inte så känt att Ulla Löfven haft partipolitiska uppdrag. Uppdraget i församlingen var dessutom naturligt när hon själv då jobbade som kyrkopolitisk ombudsman på Stockholms arbetarekommun med en riksomfattande satsning på att öka engagemanget inför förra kyrkovalet.

– Jag har ju varit aktiv i Adolf Fredriks församling i två perioder, förra valet gjorde vi ett bra val i den här genomborgerliga församlingen. Så vi blev största nomineringsgrupp!
Nu kandiderar Ulla Löfven till kyrkomötet, Svenska kyrkans riksdag, för Stockholms stift.
Hon står som femte namn, vilket med marginal är valbar plats.

– När jag fick frågan så drog jag på det länge. Men när jag jobbade som ombudsman så träffade jag ju kyrkomötesgruppen och var i Uppsala när de hade möten. Det var en så god och öppen stämning. Så jag sa ja. Sedan upptäckte jag att jag står som femma på listan.

En del socialdemokrater, kanske särskilt i storstäderna, ställer sig lite frågande till det kyrkliga sammanhanget, men inte Ulla Löfven.

För henne har kyrkan alltid varit en institution som stått för engagemang och humanism, ett rum att hämta kraft och tröst i när man behöver det och med en verksamhet där hon och hennes barn naturligen deltagit hemma i Örnsköldsvik.

– Ända sedan jag var barn och gick i söndagsskola och vi hade något som hette juniorverksamheten. Jag var engagerad när min dotter sjöng i kör. Kyrkan fanns där och sedan har den alltid varit viktig.

Under tidiga tonåren var hon med i en grupp som lussade för gamla och sjuka i församlingen.

– Jag kommer ihåg att när John F Kennedy mördades var vi hemma hos gruppens ledare och tränade. Vi stod runt pianot när hennes man berättade vad som hänt.

– Mina föräldrar gick ganska regelbundet i kyrkan. Jag följde ofta med. Jag går också i kyrkan nu men kanske inte så ofta som jag skulle vilja, berättar hon.

Ulla Löfven bodde en tid i Själevad, vars åttkantiga kyrka har utnämnts till Sveriges vackraste. Julottan i någon av församlingarna runt Örnsköldsvik är fortfarande självskriven.

– Det är jätteviktigt att gå på första advent, ja alla söndagar i advent fast det inte är alltid det sker. Julottan missar jag inte heller.

Nu blir det även andra kyrkobesök, tack vare Stefan Löfvens uppdrag, exempelvis i Mellösa kyrka i närheten av Harpsund. På tisdagen var det sedvanlig gudstjänst i Storkyrkan i samband med riksmötets högtidliga öppnande.

För de flesta medlemmar i Svenska kyrkan är det sporadiska tillfällen i olika skeden av livet som är kontakten med kyrkan. Socialdemokraternas stöd för en folkkyrka öppen för alla handlar om att kyrkan inte ska sluta sig till en institution endast för de mest troende aktiva.

Ulla Löfven berättar att hon nyligen i kyrkorådet såg till att även Socialdemokraterna var företrädda i den grupp inom församlingen som skulle anställa en ny kyrkoherde.

– Om det vore den kyrka som en del vill ha, att det bara är präster, biskopar och teologiskt skolade som får bestämma, då hade jag inte fått vara med om den tillsättningen. Nu kunde jag föra in frågor om hur de sökande såg på chefskap. Det kändes bra.

Arbetsgivarfrågor är något hon brinner för i sin kandidatur till kyrkomötet. Socialdemokraterna markerar i sitt valmanifest att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare.

Hon reagerar mot beskrivningen av Svenska kyrkan som vänstervriden som nu lyfts inför kyrkovalet.

– Det är precis som att det skulle vara ett motsatsförhållande mellan att vara socialdemokrat och aktiv i Svenska kyrkan. Att det skulle vara av partipolitiska skäl som man är aktiv i kyrkan. Det gör mig både arg och ledsen.

– Vi har ändå över 6 000 förtroendevalda socialdemokrater i kyrkan. Att inte ta deras engagemang på allvar, utan säga att de bara är där för att de är tillsatta av partiet, tycker jag är orättvist. Många av våra socialdemokratiska värderingar är de samma som de kristna värderingarna.

Dessutom präglas kyrkopolitiken till stor del av att man söker samförstånd, påpekar hon.

– Röstar man på Socialdemokraterna i kyrkovalet då vet man vad det är för värderingar. De skiljer sig inte från Socialdemokraterna i det vanliga valet. Men röstar man på Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) – då kan det vara vilka värderingar som helst, hela spannet från höger till vänster.

Kyrkan har också inte minst i dessa tider av terror och katastrofer, samt flyktingkris, kommit att spela en viktig roll, både som samlande kraft och som humanitär aktör. En roll som nu ifrågasätts av Sverigedemokraterna inför kyrkovalet. Det visar att kyrkovalet är ett värderingsval, menar Ulla Löfven.

– Det är lite tragiskt att de landvinningar som har gjorts, med kvinnliga präster, samkönade äktenskap, att man inte får neka att viga samkönade par, att den kampen inte är slut. Det finns de som driver på för en återgång. Vi måste stå emot.

Under fotograferingen vid Adolf Fredriks kyrka vänder Ulla Löfven då och då blicken mot församlingshuset på andra sidan gatan. Medveten om makens fulltecknade kalender och den där lunchen som de hoppas hinna med i dag.

Punktligt står han där och vinkar. Ulla möter upp med valsedlarna från Domkyrkoförsamlingen.

– Det är bra att rösta i förtid så vet man att man har gjort det. Sedan kan man ändå gå till vallokalen på valdagen, säger Stefan Löfven och skrattar.

Att kryssa i kyrkomötesvalet bör inte bli alltför svårt.