Ukrainsk S-plattform vill bygga ett parti

För drygt tio år sedan tog Bohdan Ferens initiativ till Social Democratic Platform, som ett första steg för att bilda ett politiskt parti. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Många människor lider av kriget. Det kan vara ett andningshål att jobba med aktiviteter som handlar om framtiden, att utveckla Ukraina och att hitta vägar till utbildning och jobb.
Det säger Bohdan Ferens, ledare för ungdomsorganisationen Social Democratic Platform som nyligen besökte Sverige och Palmecentret.

Det finns inget socialdemokratiskt parti i Ukraina – partistrukturen handlar över huvud taget inte om ideologier utan partierna är uppbyggda runt kända personer eller varumärken. President Volodymyr Zelenskyjs parti Folkets tjänare registrerades till exempel så sent som dagen innan presidentvalet 31 mars 2019. 

Efter Ukrainas frigörelse från Sovjetunionen 1991 anammade socialistpartiet en del socialdemokratisk politik, enligt Bohdan Ferens, men inte på ett framgångsrikt sätt. Partiet kollapsade efter valnederlag 2007. 

– För att återuppbygga Ukraina efter kriget tror jag att vi behöver förändra vårt politiska system.

Han är själv statsvetare i grunden och kom i kontakt med europeisk socialdemokrati när han jobbade som rådgivare till ordföranden i kommittén för utrikespolitik. 

– Jag fick möjlighet att delta i Palmecentrets arrangemang, sedan utbildade jag andra. 

Bohdan Ferens grundade Social Democratic Platform, inspirerad av skandinavisk socialdemokrati.

– Det är svårt för ungdomar att starta ett politiskt parti i Ukraina när du saknar pengar, politiskt stöd, synliga ledare och media.

Det första målet var att bygga en ungdomsrörelse från gräsrotsnivå, som så småningom ska kunna utvecklas till ett progressivt politiskt parti som samlar människor i alla delar av Ukraina.

– Där har vi sett resultat, plattformen är den mest synliga och mest inflytelserika ungdomsrörelsen i Ukraina, särskilt om du jämför med andra partiers ungdomsförbund.

Att genom en blandning av teori och praktik utbilda fler unga ukrainare i bland annat kampanjarbete, socialdemokrati och hur man samverkar med fackföreningar är en viktig del av plattformens arbete. De jobbar också med att ta fram förslag på progressiva lösningar på de samhällsproblem som finns i Ukraina. 

Har vi klarat oss igenom det här betyder det i alla fall att vi har en stabil organisation.

Bohdan Ferens

Social Democratic Platform bildades 2012 – och det har inte varit några lätta tio år i Ukrainas historia att försöka bygga en politisk rörelse. 2014 annekterade Ryssland Krimhalvön och stödde pro-ryska rebeller i de östra provinserna, det har varit folkliga protester som slagits ner med våld, coronapandemi och sedan ett år tillbaka kämpar Ukraina mot en rysk invasion. 

– Har vi klarat oss igenom det här betyder det i alla fall att vi har en stabil organisation, konstaterar Bohdan Ferens.

Men för att kunna ta steget till att bilda ett politiskt parti behöver de nå fler människor, synas och komma ut i media med sin vision om framtidens Ukraina. 

– Vi vill ha kontakt med fler aktörer, som fackförbund och andra organisationer, för att skapa en bred progressiv plattform, säger Bohdan Ferens.

Plattformen har i dag två systerorganisationer, Kvinnolobbyn och en förening för progressiva lärare. Men socialdemokratin och andra vänsterrörelser jobbar i motvind i gamla Sovjet-stater, så det saknas inte utmaningar. 

– Vi måste förändra bilden av socialdemokrati. 

Det politiska livet är förstås inte opåverkat av kriget. Det ukrainska parlamentet samlas inte som vanligt utan oregelbundet när det behöver fattas beslut, vilket också minskar risken för att det ska kunna genomföras planerade attacker. 

– Vissa civilsamhällesorganisationer har påpekat att den politiska processen måste vara transparent, men kriget har förändrat situationen och vi måste jobba på det här sättet, säger Bohdan Ferens som i huvudsak tycker att de ukrainska institutionerna visat sig stå pall för påfrestningarna. 

Palmecentret har länge haft kontakt med Social Democratic Platform i Ukraina men de har inte stått tillräckligt högt på prioriteringslistan för att vara en partnerorganisation, enligt Inga Näslund på Palmecentret. Men Rysslands anfall ändrade det. Bland annat genom särskilt insamlade pengar har plattformen och ukrainska fackföreningar fått stöd.

De första månaderna användes det finansiella stöd de fick från Palmecentret till att hjälpa till att evakuera och stödja aktivister och deras familjer från de farliga platserna i Ukraina, berättar Bohdan Ferens. Även i dag hjälper plattformen sina aktivister – både de som befinner sig i Ukraina och de som flytt utomlands när deras hem har förstörts – med sådant som mat, transporter och generatorer.

– Det är viktigt att stödja människor för att inte förlora vår organisation.

En del avde aktiva är i dag soldater och slåss i kriget; Bohdan Ferens kan bara hoppas att de klarar sig och kommer hem igen. En majoritet av plattformens aktivister, cirka 65 procent, är kvinnor. 

Det senaste året har aktivisterna i Social Democratic Platform ägnat sig mycket åt att hjälpa människor som drabbats av kriget, bland annat med hjälp av stöd från Palmecentret. Foto: Social Democratic Platform

I början av kriget ägnade de sig enbart åt att akut hjälpa sina aktivister och samhället i stort. Men tre månader efter invasionen höll plattformens ledning ett möte i Kiev och beslutade att även jobba vidare med att utveckla organisationen, utifrån resonemanget att för alla de människor som drabbats kan det vara skönt att få tänka på framtiden och hur Ukraina ska återuppbyggas efter kriget. 

I år kommer plattformen att ingå i Palmecentrets projektsamarbete. Hur det blir framöver är osäkert, eftersom regeringen drar ner på stödet via Sida, men Inga Näslund tror ändå att civilsamhället i Ukraina kommer att ha möjlighet till framtida finansiering.

Enligt henne finns det ett stort intresse bland svenska socialdemokrater för att stödja Ukraina; hon hoppas att det ska bli möjligt att bygga en regional vän-organisation med Social Democratic Platform, som än så länge har verksamhet i tio av Ukrainas 27 regioner (varav några i dag är under rysk kontroll), och uppmanar intresserade att höra av sig till henne. 

Det finns mycket att lära av svenska partiaktiva för en organisation som vill vidareutvecklas till politiskt parti, enligt Bohdan Ferens. 

– Vi behöver hjälp att lära oss hur man bygger ett parti, hur man värvar medlemmar och kommunicerar till en bredare allmänhet. Vi behöver platser där vi kan samla människor, vi måste öka vår synlighet i fler regioner, lära fler unga människor vad socialdemokrati är och ta fram ett politiskt program för rättvis återuppbyggnad av Ukraina.

Denna artikel uppdaterades 31 mars med korrekt datum för registrering av partiet Folkets tjänare, och socialistpartiet i stället för det kommunistiska partiet.