Ukraina i fokus på FN-dagen 24 oktober

– FN-förbundet är en folkrörelse för alla som vill ha en fredlig värld, säger Tajma Sisic, ledamot i svenska FN-förbundet, inför FN-dagen på måndag. Foto: Alexander Hall

På måndag 24 oktober högtidlighålls FN-dagen. Någon festdag är det inte, enligt Tajma Sisic, ledamot i svenska FN-förbundets styrelse.
– Det är en dag för att lyfta och belysa FNs roll i världen. I år blir det extra påtagligt att FN behövs som en institution för olika parter att samlas.

Förenta Nationerna bildades efter andra världskriget med ambitionen att upprätthålla fred och säkerhet och lösa konflikter på ett fredligt sätt. Formellt bildades organisationen 24 oktober 1945 då en majoritet av de 50 stater som hade undertecknat FN-stadgan hade ratificerat den. Därför är 24 oktober årlig högtidsdag.

I år står kriget i Ukraina i centrum för svenska FN-förbundet, som arrangerar ett seminarium klockan 10–12. Det hålls i Stockholms konserthus och kan även följas på förbundets Youtube. Deltar gör bland andra nye utrikesministern Tobias Billström (M) och tidigare vice generalsekreteraren i FN Jan Eliasson.

Tajma Sisic, som vid sidan om att sitta i FN-förbundets styrelse också är ledamot i SSUs förbundsstyrelse, konstaterar att det är oundvikligt att FN-förbundet lyfter just situationen i Ukraina i år. Kriget har konsekvenser för säkerhetsläget i Europa och hela världen.

– Sedan är det också jätteviktigt att inte glömma bort orättvisor som sker i skuggan av det här fruktansvärda kriget. Kvinnors utsatthet i Iran och Afghanistan, följderna av covid som fortfarande påverkar unga tjejers möjligheter att gå i skolan, exemplifierar hon.

Den ilska och frustration som många unga känner kan de få utlopp för genom att engagera sig.

Tajma Sisic

Krig, klimatförändringar, miljontals människor fortsatt på flykt. Det kan på många sätt kännas som en mörk tid – samtidigt som politiska ledare sällan lever upp till det som FN säger skulle behövas för att vända utvecklingen. Men Tajma Sisic darrar inte på målet om att organisationen, med alla sina brister, fortfarande är relevant.

– Jag har ju i min roll som internationell ledare för SSU för två år sedan pratat om vikten av att reformera och kanske till och med ta bort vetorätten i säkerhetsrådet. Men FN är det enda organ i världen som möjliggör dialog mellan stater, det är det enda organ som kan få stater som Saudiarabien att komma på konferenser om jämställdhetsfrågor. Trots utmaningarna är det den enda institution som kan samla så pass många stater för dialog kring fred och utveckling.

Att jobba för social hållbarhet är en långsam process, men de framsteg som ändå sker stärker Tajma Sisic i övertygelsen om att FN spelar en viktig roll. Och mitt i allt mörker är det enligt henne viktigt att våga tro på en fredlig värld och på att FN kan göra skillnad.

– Den ilska och frustration som många unga känner kan de få utlopp för genom att engagera sig. FN-förbundet är en folkrörelse för alla som vill ha en fredlig värld.

Se mer

I Stockholm hålls också ett FN-dagsseminarium klockan 18.00 i ABF-huset, där Jan Eliasson, Margot Wallström, Åsa Persson (Stockholm Environment Institute) och Jesper Bengtsson (ordförande i Svenska PEN) deltar. SVT Forum spelar in och sänder seminariet en första gång på torsdag 27 oktober klockan 11.15-13.00 i SVT2.