”Tydligt linjeval i Finland”

Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Erkki Tuomioja på ABF-möte med Ingvar Carlsson, Mikael Damberg och Pyry Niemi. foto: Johan Hassel.

Det finska valet 14 april är mindre än tre veckor bort och Socialdemokraterna (SDP) fortsätter att vara störst i opinionsmätningarna.

– Jag tror att det kommer att hålla och att Socialdemokraterna blir största parti, säger Erkki Tuomioja, finsk utrikesminister 2000–2007 och 2011–2015.

Han besökte Sverige i veckan för att tala om utmaningar för Finlands och Sveriges socialdemokrater på ett möte på ABF i Stockholm.

Det finns cirka 100 000 personer med finskt medborgarskap i Sverige som har möjlighet att rösta i valet 14 april. Inte tillräckligt många för att avgöra valet, men om man nu har kvar sitt medborgarskap borde man ha ett intresse av hur Finland utvecklas, anser Erkki Tuomioja.

Och det kommande valet är enligt honom ett tydligt linjeval.

– Vi har haft en polariserad mandatperiod med den mest högerinriktade och marknadsinriktade regeringen under hela efterkrigsperioden.

Den borgerliga regeringen har bestått av Centern, Samlingspartiet och Blå framtid, ett parti med mycket litet stöd i opinionen och som bildades när populistiska Sannfinländarna splittrades 2017. Regeringen sprack i början av mars på frågan om en stor social- och hälsovårdsreform som inte bara omfattade hälsovårdstjänster utan också en politisk reform av landskapen (motsvarande svenska län).

– Samlingspartiet ville ha valfrihet, det vill säga omfattande privatiseringar av hälsovården. Centerpartiet ville ha direktval till landskapen. Nu har kompromissen spruckit och båda parterna har tagit avstånd från varandra, säger Erkki Tuomioja.

Socialdemokraterna är inte direkt missnöjda. De anser att det som verkligen behöver reformeras, den offentliga vårdens effektivitet och att korta köerna, kom i skymundan av privatiseringar och landskapsstyren.

– Vi vill ha en bred parlamentarisk beredning, något som den nuvarande regeringen övergav. Men det är inte någon panik. Den största frågan är enligt min mening bristen på resurser i den offentliga hälsovården, vi behöver kanske ett tusental läkare och ett tusental sköterskor så klarar vi den offentliga vården. Vi behöver inte utbilda nya utan få dem att komma tillbaka från den privata sektorn.

På sikt behövs det också en effektivisering av byråkratin och av samverkan och att se till att vården sköts av administrativa enheter som är stora nog att klara av sin uppgift. Men det hinner man bereda över partigränserna, enligt Erkki Tuomioja.

Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Centern som har innehaft statsministerposten med Juha Sipilä har tappat stort i opinionen. Det har varit ett av Finlands dominerande partier men kan nu bli mindre än både Sannfinländarna och De gröna.

Anledningen är enligt Erkki Tuomioja att Centerns väljare är missnöjda med den högerpolitik som har förts, medan högerpartiet Samlingspartiets väljare har skäl att vara nöjda.

Socialdemokraterna ser jämlikhet som den viktigaste valfrågan. Partiet hoppas att kunna hålla ihop ett samarbete med vänstern och De gröna när regeringsförhandlingarna börjar, men det kommer inte att räcka för att bilda regering.

En möjlighet är att få med sig Svenska folkpartiet; de föredrar egentligen en borgerlig regering men har förmodligen svårt att tänka sig att bilda regering med högerpopulistiska Sannfinländarna.

– Men först och främst fördrar Svenska folkpartiet att sitta i regeringen, säger Erkki Tuomioja.