Tycka till bra för personalhälsan

Inom hemtjänsten i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo har man lyckats minska korttidssjukskrivningarna genom mer personalinflytande och förebyggande åtgärder. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att fler liknande projekt startas i landet.

– Om vi ska lyckas klara personalförsörjning och kvalitet i framtiden är det oerhört viktigt att vi vill och orkar ta till oss erfarenheter från arbetsplatser som den här, säger hon.

Askim-Frölunda-Högsbo är den stadsdel i Göteborg som har flest äldre invånare. Därför är också hemtjänsten en stor del av den offentliga förvaltningen. Här finns 1 500 brukare och här utförs drygt 35 000 hemtjänsttimmar i månaden.

Förra året avsatte stadsdelsnämnden på rödgrönt initiativ 1,5 miljon kronor till ett projekt för att minska de anställdas korttidsfrånvaro på grund av sjukdom. Inom hemtjänsten började man med att samla in åsikter från personalen.

– Det är väldigt viktigt att medarbetarna är delaktiga i ett sådant här förändringsarbete. Mycket av kunskapen om hur vi ska arbeta smartare och förebygga ohälsa finns i första ledet, alltså hos dem som jobbar, konstaterar projektledaren Beatrice Toll.

Under en två dagar lång träff mellan förvaltningsledningen och hemtjänstpersonalen kom det fram flera bra förslag på hur arbetsmiljön kunde förbättras.

– En av medarbetarna önskade en specialutbildning om hur man arbetar med dementa brukare. Den kunde vi köpa in direkt, säger Beatrice Toll.

Hon förklarar att en annan viktig del av arbetet har varit att låta cheferna ”vara chefer” och synas mer ute i verksamheten. Ett närvarande ledarskap är viktigt för att personalen ska trivas och bli lyssnade på.

– Annars blir det som att jobba i ett vakuum. Dessutom blir det en sämre sammanhållning i organisationen. Närvarande chefer bidrar till en ”vi-känsla”.

Beatrice Toll får medhåll av Annika Strandhäll, som för ett par veckor sedan besökte hemtjänstens lokaler på Högsbo sjukhus och pratade med både cheferna och omsorgspersonalen.

– Som nationell politiker måste man inse att svaren på välfärdens utmaningar inte kan komma uppifrån utan måste hämtas från medarbetarna själva, säger hon.

Strandhäll är djupt kritisk till de senaste 20–30 årens fokus på ekonomiska styrmedel och modeller hämtade från näringslivet.

– New public management, att vi har lekt affär med offentlig sektor, har lett till helt fel fokus. Ekonomi och effektivitet är givetvis viktigt, men det är inte ekonomerna som är bäst lämpade att bedöma vilka resurser som behövs inom välfärden, säger hon.

Fakta

Den svenska ohälsan har ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2015 steg statens utgifter för sjukförsäkringen från 21 till 37 miljarder kronor. Genom ett ambitiöst turnéprogram vill Annika Strandhäll (S) besöka så många verksamheter för att samla in goda exempel på hur ohälsan kan bekämpas.

Regeringen har också tagit fram ett åtgärdsprogram för minskad sjukfrånvaro i sju punkter, bland annat bättre arbetsmiljö, bättre ta tillvara människors arbetsförmåga och åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning.

Spara