Treårsbudget ger långsiktighet i Kungälv

Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Foto: Johan Flanke

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

Tydliga och långsiktiga politiska mål, tid för strukturella förändringar och inga snabba personalneddragningar. De fördelarna ser Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälv med att kommunen nu har en budget för de kommande tre åren. Förmodligen är det landets första.

Miguel Odhner visar ekonomiska diagram på väggen. Det handlar om hur kommunens skatteintäkter ökade snabbare än kostnaderna när han var ordförande i kommunstyrelsen 2006. Efter valet det året bildade de borgerliga partierna majoritet. Sedan dess har kostnaderna ökat mer än skatteintäkterna. Panikåtgärder med uppsagd personal har tillfälligt sänkt kostnaderna utan långsiktig effekt.

Sedan valet 2014 styrs kommunen av en bred majoritet bestående av fem partier: Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och lokala Utvecklingspartiet.

[blockquote author=”Miguel Odhner” pull=”left”]”Underskott urholkar välfärden och drabbar de som har det svårast”.[/blockquote]

Koalitionen har tagit på sig uppgiften att få ordning i den kommunala ekonomin, trygga de anställdas pensioner, öka bostadsbyggandet rejält och minska utanförskapet.

– Vi socialdemokrater ser till att ha ordning och reda i ekonomin. Nu levererar vi hyfsade plusresultat varje år. Det är grunden för jämlikhetsarbetet. Något annat finns inte på kartan. Underskott urholkar välfärden och drabbar de som har det svårast, säger Miguel Odhner.

Kommunens budget, eller årsplan som det kallas i Kungälv, för åren 2017 till 2019 antogs av fullmäktige i december. Miguel Odhner bläddrar i dokumentet och räknar upp många små förändringar som ska minska kommunens kostnader. Det handlar om höjda taxor för bygglov och vatten, arbete för att minska sjukfrånvaron och många åtgärder som ska effektivisera förvaltningen. Samtidigt gör kommunen större investeringar än någonsin.

– De politiska beslut som behövs för att förändra verksamheternas kvalitet är till största delen redan tagna, säger Miguel Odhner.

Att ha en budget för tre år ser han som en stor fördel i arbetet.

– Vi kan ta strukturella grepp och exempelvis låta bli att återbesätta tjänster när någon slutar eller går i pension. Oppositionen vill istället säga upp mellan 100 och 200 anställda direkt, säger han.

Samtidigt innehåller årsplanen drygt 250 miljoner under tre år för att kompensera för ökade löner, för ökade behov som uppkommer när befolkningen ökar och 35 miljoner kronor till reformer. Till det senare räknas ökade anslag till föreningarna, fria resor i kollektivtrafiken för pensionärer dygnet runt och för ungdomar under sommaren, jobbsatsning inom turismsektorn och ökad kvalitet inom skolan, vården och omsorgen.

– Jag är väldigt stolt över att vi minskar antalet barn i förskolegrupperna med helt bibehållen personalstyrka, från i genomsnitt 19 barn till 17 barn under mandatperioden. Det ger mer lärartid till varje enskilt barn, säger Miguel Odhner.

Kommunfullmäktige har beslutat om sex strategiska mål.

– De ligger fast för hela treårsperioden. Det som kan hända är att vi måste justera dem utifrån det ekonomiska utfallet, säger Miguel Odhner.

Eftersom kommunallagen säger att kommunen ska ha en budget i balans under en treårsperiod förstår han inte varför en kommun har ettårsbudgetar.

– Nu har våra 200 chefer möjlighet att arbeta med de strategiska målen tillsammans med sina arbetsgrupper och chefskollegor under flera år, säger Miguel Odhner.

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”FAKTA: SEX STRATEGISKA MÅL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

• I Kungälv finns arbete åt alla.
• Attraktivt boende.
• Minskad segregation.
• Minskad miljö- och klimat-
påverkan.
• Gör rätt från början. Investera i barn och unga.
• Balans mellan ekonomi,
kvalitet och behov.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]