Trams – Kristersson bortförklarar affärerna

Moderatledaren Ulf Kristersson idkade ingen självkritik i partiledardebatten utan kallade kritiken mot hans olagliga avknoppningar för ”tramsnivå”.

– Det är klart att upphandlingar ska gå rätt till, sa Kristersson.
Men olagligheten bestod just i att det inte skedde någon upphandling utan att verksamheterna skänktes bort.

Jonas Sjöstedt pressade Ulf Kristersson hårt i partiledardebatten om de olagliga avknoppningarna under tiden som borgarråd i Stockholm 2006–2010, som AiP har rapporterat om.

Läs mer: ”Kristerssons olagliga affärer” / AiP

– Det du är känd för är ju att avveckla välfärden och att sälja ut den för en spottstyver, när du var med och styrde i Stockholm. Ni sålde bostäder. Ni sålde hemtjänst till absolut underpris, nästan gratis för den som köpte och gjorde stora vinster. Ni sålde ut äldreomsorg i stora delar av Stockholm, sa Jonas Sjöstedt som även påminde om moderatledarens kritiserade taxiresor.

Foto: SVT/Agenda

– Jag har en fråga till dig. Händer det någon gång, när du sitter där i baksätet på taxin, att du funderar på om det var rätt att göra det här? Var det verkligen schysst mot skattebetalarnas pengar, mot de äldre och mot barnen?

Kristersson kritiserade frågeställningen.

– Jag tycker bara det där är en tramsnivå. Du vet att vi gjorde stora insatser för att öka valfriheten, ha fler ideella eller företag som ger alternativ i välfärden.

Att motivet till avknoppningarna, som Kristersson påstår, skulle ha varit att driva fram fler ideella aktörer är knappast korrekt. Av de 23 förskolor och 9 hemtjänster som knoppades av var bara fyra personalkooperativ, fyra av 32, resten är aktiebolag.

Sjöstedt poängterade att kritiken inte handlar om retorik utan om konstaterat lagstridiga affärer.

– Det är inte trams alls. Det här var uppe i regeringsrätten och en del av de här affärerna blev olagligförklarade.

De för 3,4 miljoner kronor sålda verksamheterna 2008 bedöms ha haft ett reellt värde på 81 miljoner kronor och gjorde vinster på 65 miljoner kronor på bara tre år.

– Att i praktiken ge bort förskolor, att sälja hemtjänst för några hundra tusen, och de gör miljoner i vinst efter några år – det är att ge bort vår gemensamma egendom. Du säger att du står upp för äganderätten, men när det gäller den gemensamma egendomen, då kan du dela ut den till privata företag, till höger och vänster. Så att de ska göra vinst på de äldre och vinst på barnen. Står du för den politiken, undrade Sjöstedt?

Kristersson idkade ingen större självkritik.

– Det är klart att upphandlingar ska gå rätt till, till punkt och pricka. Det handlar inte om det. Det handlar om att ni var emot att det skulle finnas företag som drev alternativ i förskolan, i sjukvården, i skolan, svarade Kristersson.

Kristerssons svar är vilseledande. Avknoppningarna handlade inte om att en upphandling inte gick rätt till. Kritiken handlade tvärtom om att det inte gjordes någon upphandling vid avknoppningarna, utan att verksamheterna och brukarstocken i praktiken skänktes bort till endast inventariepris.

Det är just det som är det olagliga, eftersom det strider mot Kommunallagens likställighetsprincip och EU-rättens statsstödsregler om förbud att gynna en enskild. Detta påpekade oppositionen vid varje avknoppningsbeslut. Men det ignorerade Ulf Kristersson och hans allianskollegor.

Avknoppningar till underpris fortsatte också efter det att alliansregeringens utredare Statskontoret i april 2008 uttalade att tillvägagångssättet var olagligt.

Spara