Tobias Baudin: Vi måste se till att Sverige blir mer som Sverige

Foto bakgrundsbild: Caisa Rasmussen/TT

För ett par veckor sedan presenterade Magdalena Andersson och jag partiets riktning för de kommande åren. Det är ett nytt, stort, socialdemokratiskt projekt som ska ta Sverige in på 2030-talet. Vi ska nu formulera en politik för en ny samhällsgemenskap, för ett Sverige som är byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar.

Efter valet i höstas gick vi socialdemokrater i opposition. Såklart såg det olika ut, på många ställen hade vi gått fram i valet och vi styr i dag i fler kommuner och regioner. Men vårt inflytande över svensk politik har stadigt försvagats och det är en utveckling som har pågått under decennier. Det tydligaste exemplet på det är att vi sedan 2006 har haft en högermajoritet i Sveriges riksdag. Det manar till självrannsakan och den här kommande mandatperioden ger oss ett avgörande tillfälle att på allvar ta itu med detta.

För att tala klarspråk; vi har inte levererat tillräcklig politik. Alldeles för få litar på att vi förmår förbättra deras vardag och vi har tappat bland unga och LO-män. Men vi har även börjat tappa till Nyans i utsatta områden. Och det är mot den bakgrunden som vi som parti nu presenterar ett nytt, stort socialdemokratiskt projekt. Ett projekt som tar sikte på att Sverige ska bli mer som Sverige och som ska återupprätta en stark samhällsgemenskap.

Sanningen är den att samhällsgemenskapen i Sverige har avtagit och den fortsätter att avta. Det är dåligt för Sverige och riskerar det som vi är stolta över i vårt land. Men inte minst är det är dåligt för vanligt folk. Hur vi behandlar varandra i vårt land, hur vi bemöter varandra med respekt, spelar roll. Hur vi organiserar vårt samhälle, spelar också roll. Den svenska sjukvården ska finnas där för dig som är sjuk, oavsett tjocklek på plånboken. Vi ska värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen som är byggd på plikt och rätt. Vi ska vara lika inför lagen. Vårt land ska genomsyras av en känsla av att rätt ska vara rätt, byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar

Nu styr vi inte på riksplanet och det ger oss en möjlighet att lyfta blicken. Det är en av väldigt få fördelar med att vara i opposition. Och det ska vi ta tillvara på. Den första delen i det här projektet är att uppdatera vår samhällsanalys, tydliggöra problemformuleringar och först senare presentera politiska lösningar. I det här arbetet ska vi involvera forskare, civilsamhälle, fackföreningar och alla andra som vill att Sverige ska bli mer som Sverige.

Den ekonomiska situationen för hushållen är mycket ansträngd. I en lågkonjunktur riskerar varslen öka och vi utesluter inte att arbetslösheten kommer att sticka iväg.

I detta mycket svåra läge behöver vi presentera skarp socialdemokratisk politik för ökad rättvisa och respekt för vanligt folk. Så samtidigt som vi utvecklar vår samhällsanalys behöver vi utveckla vår politik. Arbetet kommer ske i politik- och analysgrupper. Gruppernas uppdrag är att ge det socialdemokratiska svaret som leder oss till det Sverige vi vill se.

Utöver de här grupperna kommer vi också att arbeta med att stärka oss som organisation.

Ska vi kalla oss för ett stort och starkt folkrörelseparti så måste vi bli fler medlemmar. Mycket bygger på att våga prioritera geografiska områden där vi vill vara starkare och arbeta långsiktigt med vår närvaro.

Vi behöver också utveckla vår digitala strategi och det är egentligen inte revolutionerande – vi ska vara där folk är. Och om det är på gator och torg, eller digitalt, gör ingen skillnad.

Vi gjorde en enorm omställning i pandemin och den omställningen ska vi bygga vidare på.

Det som är viktigt nu är att vi fokuserar våra budskap och alla drar sitt strå till det arbetet.

Det handlar om att göra budskapet till sitt. De som är närmre frågorna lokalt har möjlighet att finnas med i lokala grupper och sammanhang. Det är en viktig del av att vara ett närvarande parti.

Nu ser jag fram emot att utveckla, och säkerligen ompröva, delar av vår politik tillsammans med hela vår folkrörelse. Jag är övertygande att genom rättvisa, respekt och gemensamt ansvar kan Sverige bli mer som Sverige.

Tobias Baudin är partisekreterare för Socialdemokraterna