Tobias Baudin: Trygga villkor och bra löner ska gälla på arbetsmarknaden – inget annat duger!

Medan de rika skurkarna blir rikare sliter människor ut sig, fusket med svartkontrakt på bostadsmarknaden sprider sig och företag som sköter sig missgynnas.

Fuskare och fifflare hör inte hemma på svensk arbetsmarknad. Socialdemokraternas linje ligger fast – vi sätter vanligt folk först och står upp för kollektivavtalsmodellen.

Det är med stor oro jag kan konstatera att arbetslivkriminaliteten eskalerat i Sverige. Konkurrensen från kriminella aktörer drabbar seriösa företag hårt, samtidigt som tiotusentals människor utnyttjas. Det får vara slut med det nu. Det är dags att skapa fler bra jobb med kollektivavtal. Jobb med löner som går att leva gott på, jobb som fler i Sverige kan ta. Det är dags att ta tillbaka kontrollen!

En stor del av förklaringen till dagens problem kan kopplas till regeringen Reinfeldts politik 2008. Fram till dess hade arbetskraft från tredje land accepterats endast inom bristyrken och yrken där kompetensen var svår att hitta nationellt. Men under Moderaternas ledning hände något allvarligt – de öppnade dörren på vid gavel för att lågutbildad arbetskraft från tredje land skulle kunna utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Det var och är oacceptabelt – och detta ska vi sätta stopp för.

Men problemen bottnar också i att oseriösa aktörer från andra EU-länder etablerat sig i Sverige. Ett exempel är byggbranschen där siffrorna talar sitt tydliga språk. En undersökning som Byggmarknadskommissionen nyligen gjort visar att omkring 80 procent av alla företag från fem länder i östra Europa har en problematisk lönesättning, undandragande av skatt eller utebliven registrering i utstationeringsregistret. Så beter sig inte företag som vill göra rätt för sig. Det är ett som är säkert.

Medan de rika skurkarna blir rikare sliter människor ut sig, fusket med svartkontrakt på bostadsmarknaden sprider sig och företag som sköter sig missgynnas. Det här gör varken fattiga länder mer välmående eller stärker tillväxten här. Tvärtom – när skuggverksamheterna breder ut sig går vi miste om viktiga skatteintäkter som behövs för att bygga Sverige starkare. Dessutom minskar tilltron till det gemensamma och förtroendet för den jämlikhet som är Sveriges signum internationellt.

Det minsta vi kan begära är att man följer de regler och avtal som finns.

Alla med ögon att se med förstår vad som gäller. Det får helt enkelt vara slut på slarvet. Företag som väljer att investera i Sverige har tillgång till välutbildad arbetskraft, här finns en väl utbyggd välfärd och stora möjligheter för företag att växa. Det minsta vi kan begära är att man följer de regler och avtal som finns. Jag kan krasst konstatera att högern hittills ofta valt skurkarnas sida framför löntagarnas. Med bara månader kvar till valet är det upp till bevis. En sak är säker – vi socialdemokrater viker inte en tum från vår övertygelse: svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Skiljelinjerna i svensk arbetsmarknadspolitik är glasklara. På ena sidan står en stark arbetarrörelse som ser problemen och har lösningarna. På andra sidan finns högerkonservativa partier som fortsätter förneka systemfelen som lett oss hit. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill föra en politik som ger oseriösa aktörer, inte minst i välfärden, frikort att vaska guld på medborgarnas bekostnad. Sverigedemokraterna vill dessutom sätta käppar i hjulen för de regionala skyddsombuden som är så viktiga för tryggheten på våra arbetsplatser. Det kan vi aldrig gå med på.

Som partisekreterare med lång bakgrund i fackföreningsrörelsen är jag oerhört glad att dessa frågor ligger högt på dagordningen. Det handlar om arbetarrörelsens hjärta och själ: bra villkor på arbetsmarknaden. Vi vet vilka problemen är och vi har svaren.

För det första – Vi ska stoppa fusket. Reglerna för arbets­krafts­invand­ring behöver skärpas och förbättras. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta personer med rätt kompetens i Sverige.

För det andra – Vi ska ta kontrollen över välfärden. Kollektivavtalen ska gälla. Det ska inte gå att konkurrera ut seriösa företag genom lönedumpning. I Sverige konkurrerar vi med kunskap och kompetens.  

För det tredje – Vi duckar inte för ansvarsfrågan. Huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.

Alla förstår att nagelsalonger med extremt låga priser sällan har rent mjöl i påsen. Byggnadsarbetare som jobbar långa timmar utan skydd saknar den trygghet som ska gälla i branschen. Kockar som bor i krogens källare – nej, vi förstår direkt att något är galet. Som individer har vi ett ansvar att slå larm när något är fel och att ställa krav på bra villkor. Men det räcker inte. Det krävs fler skarpa politiska reformer för att komma till rätta med problemen.

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt, men vi har en växande långtidsarbetslöshet och många drivna unga som ska ut på arbetsmarknaden. Det är de som ska få chansen att fullfölja sina drömmar – inte kriminella aktörer och högerkonservativa politiker!

Tobias Baudin är partisekreterare för Socialdemokraterna

Detta är en politisk analys eller en ideologisk text i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.