Tobias Baudin: Sätt stopp för vinstläckor och glädjebetyg. Låt stå!

Med en välutbildad arbetskraft kan Sverige konkurrera med kunskap och starka individer – inte med låga löner och dåliga villkor. Foto: Markus Spiske.

Skolan måste fungera. Jag har lyft frågan förr och kommer göra det igen. Med en dåres envishet kommer jag driva kravet på en skola av högsta kvalitet, fri från skololigarker som tar från det gemensamma och ger till sig själva. Skolan är till för barnen, och alla barn har rätt till en bra skolgång. Låt stå!

Skolan är ett område som jag ofta får frågor om när jag är ute i landet, knackar dörr och träffar väljare. Nu hägrar skolavslutningar och härliga dagar med glass och solsken väntar många barn. De är värda den bästa skolan i världen. Vi kan inte vänta en sekund med att lösa problemen i skolan, nej vi ska vända på varenda sten för att fylla kunskapsluckorna, stärka lärarrollen och få bort stöket. Det är grunden för Socialdemokraternas politik – och den lämnar noll utrymme för stora vinstläckor och glädjebetyg.

Samtidigt försöker Sverigedemokraterna vilseleda väljarna. De vill förstatliga skolan, men inte styra den. De säger sig vilja satsa på lärarna, men vill låta skololigarker tjäna stora pengar och hålla nere kostnaderna för verksamheten genom att anställda obehöriga lärare och försämra arbetsmiljön. De pratar om en sammanhållen skola, men sätter de kommunala skolorna i en mycket svår sits. Det är inte rimligt att kommunerna, som har det lagstadgade helhetsansvaret och också finansierar friskolorna, inte har ett större inflytande.

Runt om i landet larmar kommuner om en ekvation som inte går ihop. Till och med moderatledda Sollentuna flaggar rött för att nyetableringar av friskolor leder till stora problem för den kommunala skolans möjligheter att bedriva och planera verksamhet. En annan konsekvens är att små barn kan tvingas pendla långa sträckor mellan hemmet och skolan.

Nu får det vara nog med stök i skolsystemet. Vi ser det svart på vitt att med marknadsskolan hamnar resurserna i fel händer. De fyra största skolkoncernerna har på fem år gått med 4,6 miljarder kronor i vinst och bara det senaste året har de tillsammans tjänat drygt 1,3 miljarder. 2200 lärare i grundskolan hade man i stället kunnat få för de pengarna. Det är helt uppåt väggarna. Hur kan de högerkonservativa ens tala om att stärka skolan när de i själva verket vill dränera den på resurser? Det håller inte.

Socialdemokraterna har lagt flera förslag på riksdagens bord för att ge Moderaterna och Sverigedemokraterna chansen att på allvar vara med och ta tag problemen i skolsystemet, men de högerkonservativa fortsätter att skydda de rika knösarnas pengaflöde och marknadsskolans avarter. Så sent som denna vecka röstades vårt förslag om en mer rättvis fördelning av skolpengen ned i riksdagen. Men vi ger oss inte – vi ska med kraft driva skolfrågan i valrörelsen.

Jag ser fram emot att ta debatten om skolan och visa på skillnaderna i politiken.

I valet i september står två tydliga alternativ mot varandra: en skola fri från stök och med fokus på kunskap och lärande, en skola som sätter elever, lärare och annan skolpersonal i första rummet. Det är det ena alternativet. Det andra är de högerkonservativas förslag: en stökig marknadsskola som är till för riskkapitalister och stora vinstdrivande skolkoncerner.

Vinstjakten gör att skolor konkurrerar i stället för att samarbeta, att kunskapsuppdraget devalveras och att segregationen fördjupas. Det är klart som korvspad att det behövs en politik som tar elever, föräldrar och skolpersonal på allvar. Jag ser fram emot att ta debatten om skolan och visa på skillnaderna i politiken. Socialdemokraternas linje ligger klar.   

• Förbud av vinstuttag ur skolan. Pengar avsedda till skolan ska gå till skolan.

• Kontroll över var och när nya skolor etablerar sig. Skoletableringar ska inte bidra till segregation och förutsättningar för kommunerna att planera långsiktigt.

• Ett rättvist skolval. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. En gemensam antagning ska införas och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium. Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag.

• Att skolpengen ska kompensera kommunerna för det större samhällsansvar de har och ta hänsyn till skolornas fasta kostnader.

• Att offentlighetsprincipen införs också i friskolor. I dag saknar vi insyn i friskolorna, trots att de finansieras till 100 procent av skattebetalarna och sysslar med myndighetsutövning. Insyn och transparens ska gälla alla, inte bara kommunala förskolor och skolor.

Skolan ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Undersköterskans barn ska ha lika goda chanser att välja vad hon eller han vill ägna sig åt som läkarens. Det är inte bara rätt och riktigt, det är smart. Med en välutbildad arbetskraft kan Sverige konkurrera med kunskap och starka individer – inte med låga löner och dåliga villkor. Med de högerkonservativas skolpolitik blir en sådan väg framåt omöjlig.

Nu fortsätter vi hålla i, hålla ut och tillsammans stå upp för den svenska skolan!

Tobias Baudin är partisekreterare för Socialdemokraterna