Tobias Baudin: ”Politikutveckling är inte bara att presentera lösningar”

Foto bakgrundsbild: Jessica Gow/TT

Socialdemokraternas styrka ligger i vår ständiga framåtrörelse och utveckling. Genom att utgå från den tillvaro som väljarna befinner sig i och visa att vi förstår samhällsproblemen kan väljarna lita på att vår politik är lösningen. Nu har valanalysen presenterats och det finns många viktiga delar som vi som parti behöver ta med oss.

Vi socialdemokrater gjorde en väldigt bra valrörelse och vi ska känna stor stolthet över att vi lyckades med den största ökningen nationellt på 20 år. Vi ökade i 16 av 21 regioner och blev det största partiet i 211 av 290 kommuner. Vi är större än hela regeringen och skulle det vara val i dag skulle vi på oppositionssidan vara i majoritet i riksdagen. Jag tycker att det är viktigt att påminna om hur starkt stöd vi fick i valet, för det är lätt att i opposition glömma det stora förtroende väljarna gav oss 11 september i fjol. Men det är såklart inte något vi ska vara nöjda med för vi förlorade regeringsmakten. Likaså ska vi inte luta oss tillbaka för att vi har alla dessa fina opinionsundersökningar just nu.

3 februari presenterade den självständiga valanalysgruppen sitt resultat och vi var många som såg fram emot att ta del av deras analys. Valanalysgruppen hade en bred representation och de presenterade ett gediget arbete under ledning av Ida Karkiainen och Leif Jakobsson. Valanalysen pekade på flera kloka insikter som vi kommer ha stor nytta av i vårt arbete framåt, inte minst in i vår kommande mellanvalsstrategi. Några delar vill jag stanna upp vid lite extra.     

Vi ska fortsätta fokusera på de stora samhällsproblemen. Det var helt rätt av oss att prioritera några frågor, och vi hamnade rätt i vilka frågor som vi prioriterade. Frågorna bottnade i de samhällsproblem som många oroas över i dag. Segregationen är ett gift som förgör framtidstron för så många i vårt land och det är ett misslyckade att vi inte kommit längre i att bryta den. Att vi valde att köra hårt på att vända på varenda sten var helt rätt. Likaså att vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. I vårt Sverige ska vi ha ett välfärdssystem som fungerar och som vi kan kunna lita på. I dag känner inte människor i vårt land alltid den självklara tilliten till systemen som de har rätt att få känna, och så får det aldrig vara. Marknadslösningar har gått före och det är rent ut sagt för dåligt. Såklart var det också viktigt att fokusera på klimatet och den gröna omställningen. Gör vi inget åt klimatet så har vi ingen framtid, det är fundamentalt.

Politikutvecklingen behöver prioriteras mer. Men politikutveckling ska inte bara ses som ett sätt att presentera färdiga lösningar, utan också beskriva de problem de är ett svar på. Politikutvecklingen ska ske på alla nivåer och ha trovärdiga svar på hur vi socialdemokrater vill att Sverige ska se ut om ett par år, men även långt framöver. Vi behöver nå unga väljare och det är viktigt att vår utveckling av politiken tar fram framtidsorienterade och offensiva förslag. Valanalysen beskriver det så bra; Socialdemokratin ska framstå som framtidsorienterad, både genom att ta sig an frågor som människor tycker är angelägna, att leverera bra svar på dem och att förmå genomföra dem i styrande position på ett sätt som gör skillnad för människors vardag. Om människor hör oss säga att vi ska göra saker bättre, samtidigt som de upplever att de i praktiken blir sämre, kommer de i förlängningen inte att rösta på oss.

Vi får inte sluta tro att det är möjligt att forma politik och politiska budskap som samlar breda grupper.

Tobias Baudin

Vi behöver hitta sätt att förhålla oss till populistiska anslag i den politiska debatten.

I valrörelsen möttes vi av otaliga ogenomförbara löften från andra partier och det var svårt för oss att bemöta detta. Vi behöver lära oss att hantera det här nya politiska klimatet samtidigt som vi fortsätter stå för ansvar. För mig är det viktigt att vi socialdemokrater fortsätter vara seriösa och inte lova mer än vad vi på förhand vet att vi kan hålla.

Vi får inte ta någon väljargrupp för given. Det händer att vi historiskt har haft strategier där vi har lyckats nå enbart vissa väljargrupper. Vi behöver alltid vara på vår vakt mot det, för Socialdemokraternas väljarbas finns i de breda löntagargrupperna.  Därför behöver vi hitta

de breda politiska lösningarna och förena de stora gruppernas intressen.

I detta är en välfungerande facklig-politisk samverkan en förutsättning. Vi får inte sluta tro att det är möjligt att forma politik och politiska budskap som samlar breda grupper. De allra flesta människor som jag möter runt om i Sverige är intresserade av trygghet och minskad brottslighet, ha en fungerande välfärd, känna en ekonomisk trygghet och att Sverige har en låg arbetslöshet.

Så vi får aldrig stanna upp, aldrig luta oss tillbaka eller söka stöd hos väljarna för gamla meriter. Vi kan och ska aldrig ta någon röst för given. Det är min absoluta övertygelse att människor röstar på det parti man anser klarar av att se problemen och komma med lösningar. Det är vårt ansvar att aldrig försvara bristande system eller anse att ett problem för stort för att lösas. Vi är det parti som byggt Sverige starkt genom att skapa gemenskap och förena intressen hos hela svenska befolkningen. Detta blir mer viktigt nu i en tid av polarisering och krafter som vill slita isär vårt samhälle och vår gemenskap.

Tobias Baudin är partisekreterare för Socialdemokraterna