Tobias Baudin: Det är en rättighet att få känna sig trygg!

Foto bakgrundsbild: Jörgen Hagelqvist/UNT/TT (Bilden är modifierad)

Den senaste tiden har jag haft förmånen att få delta på olika evenemang som har anordnats till minne av Fadime Sahindal som brutalt mördades av sin far för 21 år sedan. Det har varit känslosamt och lärorikt. Jag har mött personer som på olika sätt berörs av hedersproblematiken. Och jag har haft samtal med eldsjälar som lägger sin tid och kraft på att få ett stopp på förtrycket i Sverige och i världen. Det har varit möten som har berört på djupet och gett mig en större förståelse för hedersproblematikens brutala konsekvenser. Insikten om att vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här fruktansvärda formen av maktuttryck har stärkts. 

Fadime mördades för att hon hade gjort något som enligt hennes familj var oförlåtligt. Hon hade blivit kär i en kille som familjen inte godkände. Över två decennier efter mordet på Fadime kan vi dessvärre konstatera att det som hände Fadime inte tillhör historien. Hedersförtryck och våld är fortfarande en verklighet för många. I dag är kunskapsläget mycket bättre än var det var för 20 år sedan. Vi vet att på olika ställen runt om i Sverige lever upp till 20 procent av dagens unga i högstadiet med hedersnormer. Och upp till nio procent lever med hedersvåld. Det är siffror som är hisnande, och det finns troligtvis ett mörkertal. Det här kan vi aldrig acceptera. I Sverige ska alla ha rätt att välja hur man vill leva sitt eget liv, vem man vill leva med, hur man vill klä sig eller vad man vill utbilda sig till. 

Den socialdemokratiska regeringen gjorde mycket för att komma åt problemet. Inte minst såg vi till att en helt ny lagstiftning mot hedersförtryck kom på plats som kan ge fängelse upp till sex år. Vi införde ett barnäktenskapsbrott och gjorde det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Vi införde även utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller för att könsstympas. Men det är tydligt att vi behöver göra mycket mer. För rätten att få leva det liv man själv vill ska vara ovillkorlig och här finns inget utrymme för kompromiss. 

Lagstiftning är väldigt viktigt, såklart. Men vi behöver göra mer för att förebygga så att brottet aldrig sker. För att alla barn och unga ska ha rätt att känna sig trygga. En slutsats är att vi måste förbjuda religiösa friskolor. Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Skolan ska handla om kunskap och bildning – inte om religiös fostran. De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex och samlevnad och jämställer evolutionen med skapelsemyter. Vi vet också att kopplingar förekommit mellan exempelvis skolverksamhet och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det är oacceptabelt. I svensk skola ska alla barn vara fria att forma sin egen uppfattning och framtid. 

Vi behöver också införa en ny brottsrubricering för psykisk misshandel som uttryckligen kriminaliserar kontrollerande beteende. Samtidigt som vi skärper lagstiftningen vad gäller så kallade oskuldskontroller för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för kontroller av deras sexualitet och det straffrättsliga skyddet mot så kallade omvändelseförsök av hbtqi-personer. Ett annat viktigt steg är att vi behöver utvidga utrese­förbudet så att det gäller fler situationer, exempelvis barn som förs utomlands för så kallade oskuldskontroller eller uppfostringsresor.

Det är också viktigt att alla kommuner har en handlingsplan för att förebygga och agera vid misstanke om hedersförtryck och våld. Sveriges kommuner behöver aktivt och målmedvetet arbeta för att motverka hedersförtryck och våld i sina kommuner. De har ett lagstadgat ansvar för socialtjänsten, men också ett ansvar för att deras medborgare får det stöd de behöver. Kommunernas roll är central och därför är det så oerhört viktigt att de har en plan för att upptäcka och agera vid misstanke om förtryck eller våld. 

Skolan har också en avgörande roll. Inte minst genom att kunna fånga upp och agera. Men även för att sprida kunskap och visa barn och unga att det finns ett samhälle bortom hedersnormer. För att undvika att någon faller mellan stolarna vill vi se att en nationell definition av ogiltig frånvaro kommer på plats så att skolor kan sätta in rätt insatser tidigt. 

Fadime var politiskt engagerad inom SSU och hon ville påverka samhället. Trots att hon möttes av ifrågasättande från dem som skulle ha funnits där för henne så gav hon aldrig upp. Vi ska aldrig ge upp Fadimes kamp. I Sverige ska vi kunna se alla i ögonen och mena allvar när vi säger: Dina rättigheter är just dina rättigheter och de är till och med skyddade i lag. Du har rätt att leva ditt liv som du vill och det är en rättighet att du ska få känna dig trygg. Och det är vår skyldighet att du alltid är det. 

Tobias Baudin är partisekreterare för Socialdemokraterna