Tillsätt en arbetsgrupp för sjukvård

Operation på Mölndals sjukhus. Foto: Västra Götalandsregionen

Janette Olsson (S), regionpolitiker från Göteborgsområdet, saknar politikutveckling beträffande sjukvården när det gäller Socialdemokraterna.