Tidösamarbetets tickande politiska bomber

Migrationsminister Maria Malmer Stenegard (M), Ludvig Asplund (SD), Christian Carlsson (KD), och Fredrik Malm (L).

Bråket om anmälningsplikten blottar Tidösamarbetets tickande politiska bomber, som har gömts i utredningar.