”Tekniken finns – nu måste den användas”

Sektorn bostäder och service stod 2018 för nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Klimatförändringarna ökar risken för extremväder vilket ställer nya krav på våra bostäder. Och kunskapen om hur vi både kan göra… Läs mera »