Tänk om – tänk rätt – om friskolor

Friskolereformen byggde inte på något ordentligt utredningsunderlag och inga analyser av hur konflikten mellan marknadens logik och välfärdssystemens logik skulle hanteras.
Det tar längre tid men är bättre att göra en kartläggning av hur problemet ser ut, vilka olika alternativ som finns, vad som är argument för och argument mot, vilka målkonflikter som kan finnas och hur de i så fall ska hanteras.