Ta inte bort viktig public service

Hej Cilla Benkö, Nina Glans och övriga ansvariga på Sveriges Radio!
Det är med sorg jag får nyheten om att några av mina absoluta favoritprogram ska läggas ner. Det går inte att med ord beskriva hur viktiga de är för mig och mina närmaste.