Ta inspiration från Kanada

Kan Kanadas vägval inspirera svenska socialdemokrater i sin klimatpolitik? Det tror insändarskribenten Ingela Bollgren Hjertqvist.