Ta hem IS-barn och mammorna

Foto: Margaret Weir

Det är ovärdigt att den svenska regeringen gör så lite för att få hem de frihetsberövade kvinnor och barn som befinner sig i syriska läger. Stefan Löfven borde följa det finska exemplet och få hem både barnen och mammorna. 

Sedan två år tillbaka sitter svenska medborgare frihetsberövade i läger i nordöstra Syrien, enligt uppgifter i media cirka 25 kvinnor och cirka 30 barn. Situationen är så allvarlig att FN upprättat en ”skammens lista” över de länder som inte tagit hem sina medborgare, däribland Sverige. 

Varje dag får barnen i lägren sina mest grundläggande rättigheter kränkta. De har inte tillgång till fungerande sjukvård, utbildning, näringsriktig mat eller möjlighet till lek, ännu mindre den rehabilitering och det psykosociala stöd de skulle behöva för att bearbeta sina trauman. Dessutom är de exponerade för IS ideologiska propaganda och direkta våldsutövning. Mord, överfall och misshandel är vanliga i lägren som i hög grad styrs inifrån av IS-trogna lägerinvånare. 

Regeringens linje har hittills varit att de svenska barn som sitter i lägren ska tas hem om och när det är möjligt och att detta är en prioriterad fråga. Samtidigt vill inte regeringen bidra till att vuxna medborgare som associeras till IS får möjlighet att komma hem. Tyvärr gör detta att inte heller majoriteten av barnen, de som haft turen att ha någon av sina föräldrar kvar i livet, kan få hjälp av regeringen att komma hem. 

En separation av barn från deras mammor är inte möjlig på plats i lägren i enlighet med barnkonventionens artikel nio som bland annat kräver en individuell och rättssäker prövning av expertmyndigheter med möjlighet att överklaga beslut. 

En sådan prövning kan dock göras av socialtjänsten men då måste barnen först tas hem tillsammans med sina föräldrar. 

En del av svenskarna i Syrien kan på goda grunder misstänkas för allvarlig brottslighet. Dessa misstankar måste utredas. Det kurdiska självstyret har föreslagit en internationell tribunal för att döma utlänningar som varit anslutna till IS. Omvärlden har dock inte gett sitt stöd till sådana tribunaler och oberoende bedömare ser inte sådana som realistiska inom en förutsägbar framtid. 

Det kurdiska självstyret har också vid upprepade tillfällen uppmanat länder att ta hem sina medborgare. Samtidigt kan många av de allvarliga brott som begåtts i Syrien utredas av Sveriges internationella åklagarkammare och rättegångar kan hållas här. Att inte ta hem de svenska medborgarna nu innebär bara att problemen skjuts på framtiden och de riskerar att bli större. Barnen riskerar att skadas permanent och rehabiliteringen försvåras. Lägren riskerar också att på samma sätt som Guantanamo bli verktyg i extremisternas propaganda. 

I Finland har Sanna Marins socialdemokratiskt ledda regering valt en annan linje än den svenska; ta hem barnen och om så krävs också deras mammor. Om Finland kan, så bör vi kunna. 

Jan-Olov Karlsson Fält 

vice ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrköping 

Klas Corbelius 

ledamot i förbundsstyrelsen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet