”Svikna löften och hotande välfärdskris”

Löftesbrott, klimatsvek och hotande nedskärningar inom välfärden. Den kritiken riktar Socialdemokraterna mot regeringen och Sverigedemokraternas budget.