Svidande kritik av regeringens vårbudget

Trots att vårbudgeten precis har presenterats kommer nu skarp kritik från flera håll. Sveriges lärare kallar budgeten för ”en katastrof”, LO menar att regeringen lämnar hushållen skyddslösa och Majblommans riksförbund efterfrågar stöd för de mest utsatta barnfamiljerna.