Sverigedemokraterna och de dubbla medborgarskapen

Hur ser Sverigedemokraternas syn på dubbla medborgarskap ut egentligen? Frågan väcktes efter den kritikstorm som väcktes från sverigefinskt håll. Aktuellt i Politiken gör här en genomgång av händelseförloppet och hur SD:s syn på dubbelt medborgarskap utvecklades under loppet av några dagar.  

Att Sverigedemokraterna tycker det är viktigt med medborgarskap och ”svenskhet” har nog inte undgått någon. I sitt principprogram, antaget 2011, så framgår det att SD tycker att ”den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska”.

Den formuleringen blev föremål för debatt när den finska tidningen Helsingin Sanomat den 22 augusti publicerade en artikel om den delen av SD:s politik. Men varför gjorde blev just den detaljen en nyhet i finsk press? Jo, för i Sverige bor det 109 000 sverigefinnar med dubbla medborgarskap. Den här nyheten upprör många sverigefinnar, samtidigt som Sverigedemokraterna står fast vid sitt principprogram.

– Vi motsätter oss dubbla medborgarskap rent principiellt. Förslaget skulle gälla alla, oavsett vilket annat land personen kommer, säger SD:s kommunikatör Oscar Cavalli-Björkman i Helsingin Sanomat.

Den 24 augusti uttalar sig Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för SD, om frågan i Aftonbladet.

– Det skickar signaler när man har flera nationstillhörigheter. Vad är hemma? Vi menar att man ska bygga en samhörighet i det land man har som sitt hemland.

Kritiken från sverigefinskt håll håller i sig. Den 25 augusti byter plötsligt SD kurs och backar. De börjar också hävda att medier ljuger om deras inställning till dubbla medborgarskap, när det gäller sverigefinnar. SD menar att det här gäller inte de nordiska grannländerna.

På Instagram läggs en bild upp med texten: ”Falsk information om SD sprids just nu till finlandssvenskar”.

Nu blir det lite snurrigt, för finlandssvenskar är ju namnet på den svensktalande minoriteten i Finland – inte den finsktalande minoriteten i Sverige.

Ytterligare bilder med texten ”lögner om SD riktas mot finlandssvenskar och sverigefinnar” läggs ut på sociala medier – budskapet är dock detsamma: media ljuger. Men hur var det med själva formuleringen i principprogrammet då? Den ligger kvar. Den 30 augusti försvinner principprogrammet från Sverigedemokraternas hemsida.