”Sverige ska stötta Ukraina och stärka totalförsvaret”

– Svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig, sa statsminister Magdalena Andersson i sitt tal till nationen.
Hon aviserade även att mer pengar kommer att satsas på det svenska totalförsvaret.

– Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas. Upprustningen tidigareläggas. Sverige ska ha ett starkt försvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket.

Statsministern förklarade att hon noga övervägt frågan om det svenska stödet mot bakgrund av risken för rysk vedergällning. Men, menar Magdalena Andersson, den kamp som Ukraina nu tvingas ta, är ett försvar även av svenska och europeiska intressen. 

Om Ryssland kuvar Ukraina riskerar det att öppna för liknande krav på andra länder. Det finns inget utrymme för intressesfärer, förklarade Andersson.

– Deras försvar av sina gränser är ett försvar av alla länders gränser och av det skydd som folkrätten ger alla världens länder.

– Min regering driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige.

Hotbilden mot Sverige har ökat, enligt statsministern, som nämnde ryska cyberattacker, påverkanskampanjer och desinformation som har till syfte att ”skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna – inom EU, inom Sverige och mellan människor”. 

Hon manade därför till vaksamhet och omdöme.

– Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet.

Knappt hade coronapandemin börjat klinga av så står Sverige och omvärlden mitt i ett nytt krisläge, med långtgående och svårförutsedda konsekvenser.

– Nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas. I solidaritet med Ukrainas folk. Till försvar av demokrati och frihet. För hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer att klara den uppgiften.