Sverige ska inte ha utsatta områden

Det ska inte finnas något område som kan kallas utsatt. Foto: Bulver

Låt oss använda delar av biståndsbudgeten för att minska segregationen och få bort utsatta områden.