Sverige säger fortsatt nej till EU-lagstiftning om minimilöner

Lagstiftning om lönebildning hör inte hemma på EU-nivå. Det anser arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och EU-parlamentariker Heléne Fritzon. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet. Ylva Säfvelin/AiP

EU-parlamentet och medlemsstaternas regeringar enades i natt om ett direktiv om minimilöner. Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kommer Sverige inte behöva ändra sin lagstiftning men regeringen rekommenderar ändå att riksdagen röstar nej till direktivet.

Många EU-länder har lagstiftade minimilöner; modellen där arbetsmarknadens parter sluter kollektivavtal som sätter löner utan att politiken blandar sig i är ovanlig. Socialdemokrater i många länder är därför positiva till EU-regler om minimilöner i syfte att ge alla en anständig lön. 

–  Vi socialdemokrater stödjer syftet att uppnå höjda löner för vanligt folk runt om i Europa. Men lagstadgade minimilöner på EU-nivå är helt fel väg att gå. Svenska löner ska inte bestämmas av EU. Löner och villkor löser arbetsmarknadens parter bäst själva. Vår svenska modell har gynnat oss väl, säger Heléne Fritzon, delegationsledare för svenska S i Europaparlamentet.

Från svensk sida är man kritisk till att lagstifta på EU-nivå av rädsla för att det ska påverka den svenska modellen med kollektivavtal, där det är parterna och inte staten som bestämmer löner. I såväl parlamentet som ministerrådet har Sverige jobbat för att få ett undantag. 

– Målmedvetet har vi i Europaparlamentet försökt bygga en majoritet för en lösning där högre löner i Europa kombineras med ett undantag för vår svenska modell. Tyvärr har vi mötts av en obegriplig motvilja att lyssna, säger Heléne Fritzon.

Enligt ett pressmeddelande från EU sägs att överenskommelsen innebär att man ska främja minimilöner och att alla ska ha rätt till anständiga löner och villkor, antingen genom lagstadgad minimilön eller kollektivavtal.

Den svenska regeringen kommer att rekommendera riksdagen att rösta nej till förslaget, trots att man enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har uppnått viktiga förändringar under förhandlingarna. 

Hon säger också att den svenska lönebildningsmodellen inte kommer att påverkas av direktivet och att Sverige inte behöver ändra sin lagstiftning. 

– Från vår sida är det viktigt att markera att lönebildning är något som hanteras bäst på nationell nivå, hos oss enbart av parterna på arbetsmarknaden, säger Eva Nordmark. 

Heléne Fritzon i Europaparlamentet håller med: 

– En sak är säker – vi socialdemokrater står alltid upp för den svenska modellen. Vi säger nej till lag om minimilöner i EU.