Sverige och Israel behöver ha en dialog

Man ska inte glömma att trots skiljaktiga åsikter fortsätter Sverige och Israel att dela grundläggande progressiva värderingar, vilka gemensamt ligger till grund för båda samhällena, skriver Israels ambassadör i Sverige Ilan Ben-Dov.

Det är inte var dag som Israels ambassadör i Sverige sitter vid sitt skrivbord och författar en artikel avsedd för en socialdemokratisk tidskrift. Detta är ingen självklar sak, precis som det är ett faktum att en dialog mellan det svenska socialdemokratiska partiet och staten Israel inte heller varit någon självklarhet på senare år.

De något äldre bland oss minns tvivelsutan den långa traditionen av varm och nära vänskap mellan Israel och Sverige, en vänskap som började omedelbart efter staten Israels grundande. Det var år som karakteriserades av intensiva kontakter mellan våra båda folk och nationer. Statminister Tage Erlander var en av Israels mest hängivna vänner och besökte Israel där han mötte vår förste statsminister David Ben-Gurion. Många drar sig säkert också till minnes de berömda bilderna då han badar i Döda Havet.

Under de följande åren kom tusentals unga volontärer till Israel för att arbeta på kibbutzer över hela landet.

De israeliska kibbutzerna, en unik företeelse i världen och ett egalitärt jordbrukssamhälle baserat på medlemsdemokrati, var ett socialdemokratiskt avantgarde i det israeliska samhället.

Dessa var också de år då ett nära band skapades mellan det svenska LO och dess israeliska systerorganisation, Histadrut. Dessa band består ännu i dag.

På 70-talet inträdde en förändring. Meningsskiljaktigheter framträdde i fråga om synen på den palestinsk-israeliska konflikten. Tusentals artiklar har skrivits om detta ämne, som är väl bekant för alla och här inte behöver avhandlas igen.

Meningsskiljaktigheterna kvarstår fortfarande och det är ingenting vi ska försöka dölja.

Med allt detta sagt ska man inte glömma att bortom de skiljaktiga åsikterna fortsätter Sverige och Israel att dela de mest grundläggande progressiva värderingar, vilka gemensamt ligger till grund för våra båda samhällen.

Israel är den enda demokratin i Mellanöstern, det enda landet i regionen med verklig, fungerande parlamentarism, med stark opposition, fri media, yttrandefrihet, likhet inför lagen, ett oberoende rättsväsende och en politisk kultur som präglas av en intensivt levande och dynamisk offentlig debatt.

Liksom Sverige är Israel ett invandrarland. Vi är mycket stolta över detta faktum. Sedan staten grundades har Israel integre rat miljoner nya invandrare, som anlänt från mer än 80 länder – alltifrån amharisktalande invandrare från Etiopien till de som kommit från Manhattan och Paris.

Massinvandringen till Israel har bidragit så mycket till vårt samhälle och gjort det till en fascinerande mosaik av kulturer, traditioner och språk. Israel har lång erfarenhet av många års effektiv, snabb och framgångsrik integration som vi kan dela också med Sverige.

En annan gemensam nämnare mellan våra båda länder är det faktum att båda länder på senare år blivit viktiga centra för teknisk innovation. Som ett land vilket nästan helt saknar naturtillgångar, är Israels ekonomi baserad primärt på humankapital.

Med ett förstklassigt utbildningssystem och några av världens bästa universitet, finner man i Israel en ung generation som är van att tänka kreativt och vara innovativ och kan göra tekniska genombrott relevanta för affärsliv och entreprenörskap.

Sverige och Israel har också gemensamt det faktum att båda samhällena är öppna, pluralistiska och liberala. Liksom Stockholm har Tel Aviv i Israel under senare år utvecklats till ett viktigt och attraktivt center för hbtq-personer. Tel Aviv, Jerusalem och andra städer firar årligen med Pride-parader som lockar tusentals deltagare också från andra länder, inklusive Sverige.

Ett öppet samhälle och en framgångsrik ekonomi gör det möjligt för Israel att ta ansvar också för utvecklingsländernas behov. Om också i mindre skala än Sverige, så genomför Israel utvecklingsprojekt i dussintals länder världen över med särskilt fokus på Afrika. Israeliska experter förmedlar banbrytande jordbrukstekniker, vattenteknik och medicinsk kunnande bland mycket annat. Läkare från Israel utför livräddande medicinska ingrepp i de mest avlägset belägna byar i Afrika.

Likheterna i värderingar mellan Sverige och Israel leder mig till den bestämda slutsatsen att vissa politiska meningsskiljaktigheter inte bör tillåtas stå i vägen för en återupptagen vänskap mellan våra båda länder.

Vänner kan ibland kritisera varandra, ibland är det rentav viktigt, men ett villkor för detta är behovet av att ha en dialog mellan vänner.

Det förefaller mig som om vi i detta avseende fortfarande har mycket arbete att göra tillsammans.

Ilan Ben-Dov

Israels ambassadör i Sverige

Replik: Johan Hassel: Vi har mycket arbete att göra tillsammans 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.