Sverige missar kusten i klimatarbetet

Ekosystemen längst Östersjöns kuster, till exempel sjögräsängar, skulle kunna spela en viktig roll för att binda kol och klara klimatmålen. Det säger Christoph Humborg, professor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Debatten går het i klimatpolitiken om skogens betydelse för att binda kol. Desto tystare är det i Sverige om ”blått kol”, kol som lagras i havsbotten och havslevande arter.
– Kustzonen är underutnyttjad för klimatåtgärder, säger Christoph Humborg, professor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.