Sverige fast i övertro på Riksbanken

Elisabeth Lindberg vid Uppsala universitet har skrivit rapporten ” Den svåra inflationen – Vad kan vi lära av tidigare kriser?”.

– Det är lite av en gåta varför Sverige bara bekämpar inflationen genom att Riksbanken höjer räntan.
Det säger Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet som skrivit en rapport för Arena Idé om inflationsbekämpning i ett historiskt perspektiv.