Sverige bromskloss för EUs naturrestaurering

EU var på väg att anta en ny lag om att medlemsländerna behöver återställa förstörda livsmiljöer, men Sverige är ett av de länder som hindrade ministerrådet från att fatta beslut i går.

Sverige är ett av de länder som blockerar att EU kan anta den nya lagen om naturrestaurering. Parlamentet godkände det slutförhandlade förslaget i februari men några medlemsstater blockerar det från att tas upp på ministerrådet.