Svenskt djurskydd ska gälla i hela EU

Jyte Guteland, EU-parlamentariker, och Ardalan Shekarabi, civilminister.

Socialdemokraterna vill att svenskt djurskydd ska gälla i hela EU.

Plasten ska inte bara vara återvinningsbar, den ska också återvinnas. Det vill Socialdemokraterna är verklighet till 2030. Samt att svenskt djurskydd gäller i hela EU.

Det ska vara enkelt för konsumenten att göra rätt samtidigt som samhället har huvudansvaret för omställningen. Det är grunden när det gäller Socialdemokraternas klimat- och miljöpolitik i EU. Knapp två veckor före EU-valet presenterade under måndagen EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) nya förslag för miljön och för djurskyddet i Europa.

– Vår utgångspunkt är att det som blir bra för bin och barn, det blir också bra för Europa, sa Jytte Guteland.

Vår utgångspunkt är att det som blir bra för bin och barn, det blir också bra för Europa.

Socialdemokraterna vill nu att EU flyttar fram positionerna på flera områden när det gäller att göra Europa renare från plast och kemikalier:

  • En ny kemikaliereform där det blir lättare att stoppa hormonstörande ämnen.
  • Vatten som är rena från läkemedel.
  • Fler onödiga engångsplastprodukter ska förbjudas.
  • Omställningen från plast till hållbara alternativ måste skyndas på.
  • Stopp för spridning av mikroplaster.
  • All plast ska vara giftfri och möjlig att återvinna till 2030.

Det är en skillnad på att plast är återvinningsbara och att den är återvunnen. I helgen rapporterade SVT att 30 procent av alla plastförpackningar som vi sopsorterar måste eldas upp på grund av att alla förpackningar inte är konstruerade så att de går att återvinna.

– Precis det vill vi ta fasta på. Vi ser den typen av problem lite varstans. Både att det som är återvinningsbart inte kommer in i systemet och att det verkligen blir återvunnet. Vårt krav är att plasten ska återvinnas, inte bara vara återvinningsbar.

När det gäller ett bättre djurskydd vill Socialdemokraterna att svenska krav ska gälla i hela EU. Det innebär till exempel att det ska bli obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk även på restauranger och i storkök, att maxtiden för transport av djur till slakt kortas samt att antibiotikaanvändningen minskar.

– Ska man ha en gemensam marknad som fungerar på bästa möjliga sätt krävs det att vi också har gemensamma standarder, säger Ardalan Shekarabi.