Svenska S vill höja EU:s ambition i klimatarbetet

– EU har ett bättre utgångsläge för att göra mer vad gäller klimat och miljö den här mandatperioden.

Vi har till exempel kommissionens ”green deal”, säger Jytte Guteland som ansvarar för miljöfrågorna i den svenska S-gruppen.

Jytte Guteland har suttit i parlamentet sedan 2014. Hon har hela tiden varit inriktad på att jobba för ”barn och bin”; miljöfrågorna har bara blivit hetare med åren och det är framför allt frågor som rör klimatet och kemikalier i vår miljö som hon har ägnat sig åt.

Under perioden har det enligt henne blivit allt mer tydligt att uppdraget som parlamentariker är meningsfullt och att det går att göra skillnad. Denna mandatperiod har hon också fått en tyngre roll genom att hon blivit gruppledare för socialdemokraterna i parlamentets miljöutskott.

– Jag är väldigt glad över det, det ger nya möjligheter att få ännu mer inflytande över miljöfrågorna.

Hon lovar att den socialdemokratiska gruppen ska driva på kommissionen att ta frågor om klimat, biologisk mångfald och kemikalier på allvar. Målet är att EU ska minska sina utsläpp snabbare än planerat, så att EUs samlade utsläpp ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990, i stället för dagens mål om 40 procent.

I EU-valrörelsen lät Jytte Guteland och dåvarande utrikesminister Margot Wallström testa sitt blod för att se hur mycket kemikalier de har fått i sig både via miljögifter och alla produkter och varor som omger oss i vardagen.

– Jag skulle vilja att hälsokommissionären Stella Kyriakidou och miljö- och havskommissionären Virginijus Sinkevičius också gör blodprov för att testa hur mycket kemikalier de har i sina kroppar. Då skulle de få en känsla av hur mycket kemikalier det finns i naturen och i våra kroppar och jag tror att det skulle få fart på kommissionen.

Kemikalierna påverkar både vår hälsa och den biologiska mångfalden.

– Vi vet från studier att barn påverkas redan på fosterstadiet av om man har mycket hormonstörande ämnen i kroppen. Vi vet att bin störs i det pollinerande arbetet om det används mycket hormonstörande bekämpningsmedel.

Jytte Guteland vill att EU ser över kemikaliehanteringen så att man får ett vad hon kallar för horisontellt skydd som täcker allt från bekämpningsmedel till leksaker och smink.

– I dag skiljer det sig åt beroende på vilken produkt det är och vilken myndighet som är ansvarig. EUs livsmedelsmyndigheter och EUs kemikaliemyndighet har till exempel olika standarder och regler. Det borde vara jämkat så att vi kan vara trygga i att vi skyddar vår natur och hälsa oavsett vilken produkt det handlar om.

Nytt för denna mandatperiod är att Jytte Guteland också har tagit plats i parlamentets utskott för utrikesfrågor. Framför allt handlar det om att hon anser att klimatdiplomati behöver komma in mer i utrikespolitiken.

”Iran är känslig för EUs påtryckningar och vi kan bokstavligen rädda liv genom att vara orubbligt tydliga när det gäller mänskliga rättigheter.”

– Men jag ser också att det finns en möjlighet att agera för många frågor som jag brinner för, till exempel när det gäller Marockos ockupation av Västsahara som jag tycker är förfärlig. Läget i Iran är en annan hjärtefråga. Det är en viktig aktör i Mellanöstern och i säkerhetspolitiken men det är också ett land där mänskliga rättigheter kränks. Iran är känslig för EUs påtryckningar och vi kan bokstavligen rädda liv genom att vara orubbligt tydliga när det gäller mänskliga rättigheter.

Jytte Guteland har två barn; hon och hennes man har valt att låta dem gå i förskola respektive skola i Bryssel, men hon betonar att hon som parlamentariker ofta är i Sverige. Det yngsta barnet har fortfarande dagmamma i Stockholm och Jytte Guteland försöker planera så att hon kan jobba längre perioder i Sverige och hålla nere på flygresorna.

– Det är en speciell situation. Det kan vara så att jag är i Strasbourg, lillkillen är med sin pappa i Sverige och stora killen är i sin skola i Bryssel. Men samtidigt ser jag att det fungerar och det är säkert också spännande för mina barn att få erfarenhet från flera länder.

Om Jytte Guteland

Född: 1979.
Familj: Make i Stockholm, två barn i förskola och skola i Bryssel.
Bor: Stockholm och Bryssel.
Bakgrund: SSU-ordförande 2007–2011, har jobbat på tankesmedjan Global utmaning.
Utskott: Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för utrikesfrågor.