Svenska löner och villkor på vägarna

Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har ett omfattande reformpaket genomförts för att skapa ordning och reda, schysta villkor och en sund konkurrens inom yrkestrafiken. Foto: Shutterstock.

Yrkestrafiken i Europa har under många år präglats av avreglering, dumpade löner och usla arbetsvillkor. Samtidigt har seriösa åkerier slagits ut av skurkföretag som fuskar. Nu går regeringen fram med ett lagförslag som ska se till att svenska löner och villkor gäller för alla som kör lastbil på svenska vägar.

När den S-ledda regeringen tillträdde år 2014 hade yrkestrafiken i Europa länge präglats av avregleringar och en övertro på den fria marknaden. Oseriösa transportföretag bidrog till social dumpning genom undermåliga löner och usla arbetsförhållanden. Seriösa åkerier slogs ut av den orättvisa konkurrensen. För alla som körde på vägarna innebar situationen dessutom en uppbenbar trafikfara när lastbilschaufförer som arbetat långa arbetsdagar utan vila befann sig på vägarna.

Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har ett omfattande reformpaket genomförts för att skapa ordning och reda, schysta villkor och en sund konkurrens inom yrkestrafiken. Regeringen har exempelvis infört EU:s högsta sanktionsavgift vid olagliga transporter, tillfört 100 miljoner kronor till Polisen för utökade kontroller av yrkestrafiken och drivit igenom det så kallade mobilitetspaketet på EU-nivå. Det senare innebär exempelvis krav på rimliga kör- och vilotider så att yrkesförare inte ska tvingas köra omänskligt långa arbetsdagar eller sova i lastbilshytten under månader.

Utgångspunkten är att alla som utför långvarig yrkestrafik i Sverige ska ha schysta villkor oavsett av vilket land de kommer ifrån.

Nu går vi fram med ytterligare en pusselbit för att skapa ordning och reda på vägarna och se till så att svenska löner och villkor gäller inom yrkestrafiken. Lagförslaget innebär bland annat:

1. Utstationering av utländska arbetstagare från dag ett: Kraven på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare skärps. Transportföretag som utstationerar arbetstagare till Sverige måste lämna in en utstationeringsdeklaration till Arbetsmiljöverket senast den första dagen som föraren påbörjar arbetet i Sverige. Detta gör att fackförbund får en kontaktperson på företaget och därmed kan ställa krav på svenska löner och villkor för utstationerade förare. Utgångspunkten är att alla som utför långvarig yrkestrafik i Sverige ska ha schysta villkor oavsett av vilket land de kommer ifrån.

2. Hårda sanktioner mot oseriösa företag: För att se till så att alla företag följer reglerna införs hårda sanktioner mot företag som fuskar med utstationeringen och som därmed bidrar till dumpade löner och villkor. Om ett transportföretag inte kan visa upp en utstationeringsdeklaration vid en vägkontroll ska de därför tvingas betala en kännbar sanktionsavgift. Polisen ska dessutom få möjlighet att låsa fast fordon som inte direkt betalar sanktionsavgiften genom så kallad klampning.

3. Skärpta straff för den som köper olagliga transporter: Alla de företag som köper transporter har ett stort ansvar för att se till så att dessa sker med schysta villkor. Regeringen vill därför göra det straffbart att köpa transporter som bryter mot utstationeringsreglerna. Den transportköpare som inte säkerställer att transporten sker enligt lagen ska därför kunna dömas till fängelse på upp till ett år.

Genom kraftfulla åtgärder vill regeringen skapa schysta villkor inom yrkestrafiken och sätta stopp för social dumpning. Detta är åtgärder som har efterfrågats av såväl fackförbund som seriösa transportföretag. Det är en styrka för Sverige att arbetsmarknadens parter är överens om värdet av en yrkestrafik med schysta villkor och rättvis konkurrens.

Nu är det upp till riksdagens partier om de kommer rösta för att svenska löner och villkor ska gälla på vägarna, eller om de ska ställa sig på de oseriösa transportföretagens sida. Vi socialdemokrater tvekar inte. Vi kommer alltid stå för upp en yrkestrafik med schysta villkor.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S)

Tommy Wreeth, förbundsordförande, Svenska Transportarbetareförbundet