”Svenska folket måste kunna styra över den välfärd de betalar”

Jonas Attenius och Lena Hallengren presenterade S förslag för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

– Jag vill inte att odemokratiska stater ska äga vård i Sverige. Det skulle i slutänden också kunna riskera svensk säkerhet.

Det sa socialminister Lena Hallengren när hon presenterade S politik för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, på plats i Göteborg tillsammans med Jonas Attenius, S kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Hallengren är i grunden stolt över svensk välfärd och välfärdsarbetarna, men sönderprivatiseringen har gått för långt.

– Vår välfärd ska varken vara beroende av riskkapitalister eller diktaturer. Det måste vara så att svenska folket kan styra över den välfärd de betalar för med sina skattemedel. Därför går Socialdemokraterna till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, sa Lena Hallengren.

Förslagen innehåller bland annat förslag om nya lagar som skyddar akutskjukhus mot utförsäljning och säkerställer att vård ges efter behov och ett kommunalt veto vid friskoleetableringar.  

– Det här är precis vad Göteborg och Västra Götaland och Sverige behöver; demokratisk kontroll över välfärden. Jag märker när jag är ute och knackar att människor är trötta på det kaos som råder i vår välfärd. De här reformerna är en start för att sätta punkt för de marknadsexperiment som högerpartierna har tillåtit i vårt Sverige, sa Jonas Attenius.

S tio förslag:

Ställ samma krav på privata som offentliga aktörer i vården. Även privata vårdaktörer ska vara skyldiga att hjälpa till i kris och krig med personal, utrustning och lokaler. Men också i vardagen med utbildning, forskning och vid behov i jourverksamhet.

Inför offentlighetsprincipen i friskolor och privat vård och omsorg. Också friskolor och privata vård- och omsorgsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen och krav på öppen bokföring och transparens.

Stoppa utförsäljning av akutsjukhus. Inför en lag som skyddar svenska folkets akutsjukhus från att säljas ut.

Se till att ingen kan köpa sig före i vården. Om S vinner valet vill de gå vidare med ytterligare lagförslag för att säkerställa att vård i Sverige ges efter behov.

Inför tuffare tillsyn med fler inspektioner i vård och omsorg. Tillsynen med fler inspektioner, såväl hos offentliga som privata utförare, behöver växlas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver förstärkas.

Gör skolvalet mer rättvist. Friskolornas orättvisa och hemliga köer ska avskaffas. Syskonförturen och närhetsprincipen ska säkras så att familjer får livspusslet att gå ihop.

Inför en rättvis skolpeng. Trots att fristående skolor inte har samma ansvar som kommunala skolor, får de ändå lika mycket ersättning i skolpeng. S vill i stället införa en rättvis skolpeng.

Stoppa vinstuttag i skolan. Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttagen i skolan.

Förbjud religiösa friskolor. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös indoktrinering. Därför vill Socialdemokraterna förbjuda religiösa friskolor.

Se till att skoletableringar inte bidrar till segregation. Socialdemokraterna vill införa ett kommunalt veto vid friskoleetableringar.